;

Novinky

Najnovšie správy

Aktuality Dane E-health Kazuistiky Právo | Specializace: 55 / 55 Pre zobrazenie / skrytie formulára kliknite na "Špecializácie"..

Ivermektín ako liek v boji proti ochoreniu COVID-19 bol schválený

11.2.2021 | Právo Všetky špecializácie

Liek proti parazitom, ivermektín, bol v poslednom čase stredobodom mnohých, nielen odborných diskusií. Slovenskí lekári riešili jeho účinnosť, politici registráciu a niektorí občania sa ho snažili zaobstarať aj za cenu možného právneho postihu. Teraz je jeho použitie legálne.

Dianie okolo cien zdravotníckych pomôcok očami právnika

11.2.2021 | Dane Všetky špecializácie

Na prelome roku došlo na Slovensku k netypickej situácii týkajúcej sa úpravy cien zdravotníckych pomôcok. Kroky ministerstva zdravotníctva, ktoré vniesli do tejto problematiky zmätok a nejasnosti, komentoval právnik JUDr. Ivan Humeník, PhD.

Je v ČR možné testování cizinců na onemocnění covid-19 a jejich očkování?

11.2.2021 | Právo Všetky špecializácie

Zahraniční pojištěnec ze zemí EU, EHP, Švýcarska a států, s nimiž má ČR uzavřenou bilaterální smlouvu zajišťující přístup ke zdravotní péči, má stejné postavení jako český pojištěnec. Tedy i stejné nároky, přičemž jejich rozsah je limitován předpisem EU nebo mezinárodní smlouvou.

ECDC zverejnilo najnovšie údaje k antibiotickej rezistencii

11.2.2021 | Aktuality Všetky špecializácie

Európske centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (ECDC) upozorňuje, že spotreba antibiotík a antibiotická rezistencia sú v Európe aj naďalej príliš vysoké. Odborníci varujú, že rezistencia je problematická najmä pri vankomycíne a karbapenémoch.

4. februára 2021: Svetový deň boja proti rakovine

4.2.2021 | Aktuality Všetky špecializácie

Svetový deň boja proti rakovine pripadajúci každoročne na 4. februára je tradičná iniciatíva organizácie Union for International Cancer Control. V ČR sa k tomuto dňu aktívne pridáva napríklad Liga proti rakovine.

Štúdia THALES preukázala superioritu kombinácie aspirín/tikagrelor nad aspirínom v sekundárnej prevencii invalidizujúcej ICMP

1.2.2021 | Aktuality Kardiológia Neurológia

Kombinácia aspirín/tikagrelor je účinnejšia v prevencii výskytu rekurentnej ischemickej cievnej mozgovej príhody (ICMP) a následnej smrti než monoterapia aspirínom. To sú prvé výsledky štúdie THALES publikovanej v časopise JAMA.

Diferenciálna diagnostika dýchavice a pľúcnej hypertenzie 18

28.1.2021 | Aktuality Interné lekárstvo Kardiológia Pneumológia a ftizeológia

Prinášame Vám ďalší diel zo seriálu o diagnostike dýchavičnosti a pľúcnej hypertenzie, ktorý pre vás pripravuje Centrum pre pľúcnu hypertenziu NÚSCH, a.s. Aktuálne na tému Patologická podstata ultrazvukového zobrazenia pľúc.

Analýza odhalila vysokú globálnu prevalenciu muskuloskeletálnych ochorení

27.1.2021 | Aktuality Reumatológia

Muskuloskeletálne ochorenia patria medzi najčastejšie choroby z povolania s výrazným socioekonomickým dopadom. V periodiku Arthritis & Rheumatology bola publikovaná analýza globálneho výskytu tejto skupiny ochorení a s tým súvisiacej záťaže spoločnosti.

Ako účtovať lekársku starostlivosť poistencom zo štátov EÚ

26.1.2021 | Dane Všetky špecializácie

Návšteva pacientov z členských štátov EÚ, ktorí nemajú verejné zdravotné poistenie v SR, nie je v slovenských ordináciách ničím výnimočným. Ako účtovať lekársku starostlivosť poskytnutú týmto osobám?

Tromboembolická choroba v novej metaanalýze

25.1.2021 | Aktuality Angiológia Kardiológia Pneumológia a ftizeológia

Nedávno bola publikovaná nová metaanalýza týkajúca sa hlbokej žilovej trombózy dolných končatín a nadväzujúcej tromboembólie. Práca pokrýva obdobie 2015 – 2020.

Vyhľadávanie

Kvíz týždňa

Streda 08.12.2021

Spoznajte nepriame znaky pľúcnej hypertenzie

reklama

Kalendár

Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

Partneri