;

Novinky

Zvyšovanie dávok antikonvulzív v tehotenstve: áno, alebo nie?

18.5.2022 | Aktuality Gynekológia a pôrodníctvo Neurológia

Tehotné ženy s epilepsiou môžu prechádzať výkyvmi hladín liekov, a tým môžu byť vystavené zvýšenému riziku záchvatov. Zmeny koncentrácií liečiv doposiaľ neboli objektivizované na väčšej vzorke žien a porovnané v rôznych štádiách tehotenstva. To sa zmenilo s nasledujúcej štúdii.

Rovnaký vek žien, rozdiel je iba v maternici

K tomuto cieľu smerovala štúdia MONEAD, ktorá sa okrem iného zaoberala aj rozvojom nervovej sústavy plodov. Študovala dve kohorty žien vo veku medzi 14 a 45 rokov. V jednej boli gravidné ženy (v čase vstupu do štúdie pred 20. týždňom tehotenstva), členky druhej kohorty tehotné neboli a tehotenstvo neplánovali.Všetky tieto ženy užívali rôzne lieky na epilepsiu, a to buď v monoterapii alebo v kombinácii s neinteragujúcimi liekmi. Kohorta tehotných bola sledovaná ešte 9 mesiacov po pôrode a počas rovnakej doby kontrolná kohorta. Odbery boli vykonávané u tehotných žien štyrikrát pred pôrodom a trikrát po pôrode, u negravidných žien prebehlo 7 plánovaných kontrol počas 18 mesiacov. Hlavným cieľom bolo porovnať hladiny liekov (adjustované na dávku) u týchto dvoch kohort. 

Ktoré hladiny sa znižujú?

Štúdie sa zúčastnilo celkove 326 tehotných v priemernom veku 29 rokov (19–43) a 104 kontrol rovnakého vekového priemeru 29 rokov (16-43). V porovnaní s popôrodnými hladinami boli hladiny liekov v tehotenstve znížené: u lamotrigínu o 56,1 % (z 15,60 μg/l/mg na 6,85 μg/l/mg; P < 0,001), u levetiracetamu o 36,8 % (z 11,33 μg/l/mg na 7,16 μg/l/mg; P < 0,001), u karbamazepínu o 17,3 % (z 11,56 μg/l/mg na 7,97 μg/l/mg; P = 0,03), u oxkarbazepínu o 32,6 % (z 11,55 μg/l/mg na 7,79 μg/l/mg; P < 0,001), u neviazaného oxkarbazepínu o 30,6 % (z 6,15 μg/l/mg na 4,27 μg/l/mg; P < 0,001), u lakosamidu o 39,9 % (z 26,14 μg/l/mg na 15,71 μg/l/mg; P < 0,001) a u zonisamidu o 29,8 % (z 40,12 μg/l/mg na 28,15 μg/l/mg; P < 0,001).

Naopak žiadne zmeny hladín neboli pozorované u voľných foriem karbamazepínu, karbamapezín-10,11-epoxidu a topiramátu, hoci u topiramátu bol všeobecne pozorovaný pokles (z 29,83 μg/L/mg na 13,77 μg/L/mg; P = 0,18)

 

Každý týždeň nižšie hladiny

Naviac v porovnaní s kontrolami významne klesali mediány hladín liečiv s každým ďalším týždňom tehotenstva: u karbamazepínu o 0,14 (0,06) μg/l/mg (P = 0,02), u voľného karbamazepínu o 0,04 (0,01) μg/l/mg (P = 0,01), u lakosamidu o 0,23 (0,07) μg/l/mg (P < 0,001), u lamotrigínu o 0,20 (0,02) μg/l/mg (P < 0,001), u levetiracetamu o 0,06 (0,03) μg/l/mg (P = 0,01), u oxkarbazepínu o 0,14 (0,04) μg/l/mg (P < 0,001), u voľného oxkarbazepínu o 0,11 (0,03) μg/l/mg (P < 0,001) a u zonisamidu o 0,53 (0,14) μg/l/mg (P < 0,001). Týždenné poklesy neboli štatisticky významné u topiramátu (o 0,35 [0,20] μg/l/mg za týždeň) a u karbamazepín-10,11-epoxidu (o 0,02 [0,01] μg/l/mg za týždeň).

 

Monitorujte!

Táto študia teda poukazuje na liečivá, ktorých hladiny by mali byť monitorované v tehotenstve. Autori odporúčajú, aby sa u vytipovaných liekov začalo s monitoringom čo najskôr a aby trval po celý čas tehotenstva.

 

(pez)

Zdroj: Pennell P. B., Karanam A., Meador K. J., Gerard E., Kalayjian L., Penovich P., Matthews A., McElrath T. M., Birnbaum A. K. MONEAD Study Group. Antiseizure Medication Concentrations During Pregnancy: Results From the Maternal Outcomes and Neurodevelopmental Effects of Antiepileptic Drugs (MONEAD) Study. JAMA Neurol. 2022 Feb 14:e215487. doi 10,1001/jamaneurol.2021.5487. Epub ahead of print. PMID: 35157004; PMCID: PMC8845026. Dostupné na https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35157004/.

 

Foto: Pixabay.com

Dalšie novinky

Vyhledávání

Kvíz týždňa

Pondelok 20.05.2024

Netypické projevy asociované se syndromem karpálního tunelu

reklama

Kalendář

Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

Partneri