;

Novinky

Zhoršuje práca na home office bolesti krčnej chrbtice? Výsledky švajčiarskej štúdie prekvapili

31.1.2022 | Aktuality Fyzioterapia Pracovné lekárstvo Praktické lekárstvo pre dospelých

Situácia spojená s pandémiou covidu-19 vyhnala polovicu Švajčiarov z kancelárií do domáceho prostredia aj v rámci práce. Aké je ich pracovné nasadenie v donedávna netypických podmienkach? A odráža sa to na ich fyzickom zdraví, konkrétne na ťažkostiach s krčnou chrbticou

Prvé štúdie, ktoré sa tejto téme venovali, uvádzali, že pracovné podmienky v domácnostiach sú všeobecne zlé (49 % respondentov). Nepriaznivý sa zdal byť aj režim domácej práce: celých 34 % respondentov súhlasilo s tvrdením, že si doma nedáva pauzu tak často ako v zamestnaní. V zmysle plošnej celkovej pracovnej záťaže sa však u kancelárskych pracovníkov všeobecne neprejavilo ani prepracovanie, ani nedostatočné zapojenie, situácia bola vždy veľmi individuálna. Objavili sa však aj vyhlásenia, že v domácich podmienkach sú častejšie nadčasy, než bolo zaznamenané v čase pred lockdownom.

Práce z domova

Foto: Pexels.com

Podmienky určujú zdravie?

Všetky tieto zmeny sa môžu prejaviť aj na zdraví pracovníkov. Medzi podozrivé patrí najmä bolesť krčnej chrbtice, ktorá môže pri pracovnom dyskomforte vzniknúť ľahko. Pri kancelárskych profesiách je celkom bežná a spôsobuje ju celý rad faktorov – psychosociálny, ergonómia pracovného miesta, fyzické dispozície pracovníkov a ďalšie. Najmä ergonómia pracovného miesta mohla byť prechodom do domácnosti narušená.

Švajčiarski výskumníci sa preto zamerali na hypotézu, že ich kancelárskych pracovníkov bolesť a poruchy mobility krčnej chrbtice skutočne trápia viac než predtým. Zároveň vyslovili domnienku, že zlá ergonómia pracovného miesta, počet odpracovaných hodín a výskyt dlhých epizód práce bez prestávky pri počítači sú s týmito ťažkosťami asociované.

Metódy

Pre túto štúdiu bolo vybraných 69 účastníkov vo veku 18 – 65 rokov, ktorí pracovali z domova v čase lockdownu. Ich údaje týkajúce sa obdobia od januára 2020 boli konfrontované s údajmi z obdobia lockdownu v apríli 2020. Primárne sledované parametre boli bolesť a imobilita krčnej chrbtice, sekundárnymi parametrami boli kvalita a ergonómia pracovného miesta v domácnosti, počet prestávok počas práce a čas strávený prácou na počítači.

Výsledky

Pracovníci boli rozvrstvení podľa toho, aké záťažové boli ich konkrétne podmienky, a ukázalo sa, že sú medzi nimi veľké rozdiely v zmysle bolesti krčnej chrbtice. Každá hodina práce pri počítači zvýšila intenzitu bolesti krčnej chrbtice o 0,36 bodu (95 % CI 0,09 – 0,62), čo je silne preukazné. Tento efekt však nebol viditeľný pri imobilite krčnej chrbtice. Naproti tomu každá prestávka, ktorú si pracovníci urobili, znížila stuhnutosť krčnej chrbtice o 2,30 bodu (95 % CI −4,18 − 0,42), čo je tiež preukazné. Tu sa však neprejavil efekt na bolesti.

Záver

Hypotézy, ktoré tento tím vyslovil, neboli tak celkom overené. Podľa získaných údajov sa zdá, že celková bolestivosť krčnej chrbtice v skúmanej skupine sa počas lockdownu znížila. Jednotlivé údaje v korelácii s charakterom práce však poskytujú celkom silný dôkaz, že ergonómia pracovného miesta v domácnostiach bola horšia než na pracoviskách, aspoň za podmienok, ktoré panovali na jar roku 2020.

(pez)

Zdroj: Aegerter A. M., Deforth M., Johnston V. et al. No evidence for an effect of working from home on neck pain and neck disability among Swiss office workers: Short-term impact of COVID-19. Eur Spine J (2021). https://doi.org/10.1007/s00586-021-06829-w. Dostupné na https://link.springer.com/article/10.1007/s00586-021-06829-w.

 

Dalšie novinky

Vyhledávání

Kvíz týždňa

Utorok 21.05.2024

Netypické projevy asociované se syndromem karpálního tunelu

reklama

Kalendář

Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

Partneri