;

Novinky

Závažné infekčné choroby: Sú rizikom pre rozvoj demencie?

26.1.2022 | Aktuality Infekčná medicína Neurológia Psychiatria

Aké je dlhodobé riziko rozvoja demencie v súvislosti so skôr prekonanými závažnými infekciami? Cieľom štúdie publikovanej v Lancet Infectious Diseases bolo porovnať riziko Alzheimerovej choroby a ďalších demencií v širokej škále nemocničných bakteriálnych a vírusových infekcií.

Odborníci už dlho predpokladajú, že infekcie zvyšujú riziko demencie. Štúdie však doposiaľ zahŕňali len úzku škálu infekčných ochorení alebo boli iba krátkodobé. Poskytli tak len málo dôkazov o tom, či je zvýšené riziko obmedzené na špecifické podtypy demencie, alebo či ich možno pričítať skôr špecifickým mikróbom, než infekčnej záťaži.

Foto: Pixabay.com

Foto: Pixabay.com

Starostlivý výber

Multikohortová štúdia prebiehala v dvoch veľkých kohortách s dlhými obdobiami sledovania. Zahrnutí do nej boli dospelí starší ako 18 rokov bez demencie pri vstupe do štúdie. Prostredníctvom väzby na národné nemocničné lôžkové registre sa zistilo, že 925 osôb bolo vystavených infekčným ochoreniam pred nástupom demencie. Táto demencia bola identifikovaná z nemocničných záznamov, nárokov na úhradu liekov a úmrtných listov. Analýza bola následne zopakovaná po tom, čo sa vylúčili prípady demencie, ku ktorým došlo počas prvých 10 rokov po počiatočnej hospitalizácii v dôsledku indexovej infekcie.

Riziko existuje

Od 1. marca 1986 do 1. januára 2005 bolo do primárnej kohorty zaradených 260 490 osôb a od 19. decembra 2006 do 1. októbra 2010 bolo do replikačnej kohorty začlenených 485 708 ľudí. V primárnej kohortovej analýze malo 77 108 účastníkov pred nástupom demencie aspoň jednu infekciu liečenú v nemocnici a u 2 768 sa vyvinula demencia.

Záver

Bolo potvrdené, že závažné infekcie vyžadujúce nemocničnú liečbu sú spojené s dlhodobým zvýšeným rizikom demencie vrátane vaskulárnej demencie a Alzheimerovej choroby. Táto asociácia sa neobmedzuje iba na infekcie CNS. Absencia špecifickosti infekcie v kombinácii s dôkazmi o vzťahoch medzi infekčným ochorením a rizikom demencie podporuje hypotézu, že zvýšené riziko demencie je spôsobené skôr všeobecným zápalom, než špecifickými mikróbmi.

(nov)

Zdroj: Hospital-treated infectious diseases and the risk of dementia: a large, multicohort, observational study with a replication cohort. Lancet Infect Dis 2021; 21: 1557–67.

Published Online June 21, 2021; https://doi.org/10.1016/ S1473-3099(21)00144-4. Dostupné na https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00144-4/fulltext.

 

 

 

 

Dalšie novinky

Vyhledávání

Kvíz týždňa

Štvrtok 02.02.2023

Kardiovaskulární prognóza u nealkoholového postižení jater se steatózou

reklama

Kalendář

Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

Partneri