;

Novinky

Úspora 60 miliónov eur vďaka lepšej liekovej politike

17.1.2022 | Daně Všetky špecializácie

Slovenské zdravotníctvo od januára minulého roku ušetrilo 65 miliónov eur. Okrem zodpovednejšej liekovej politiky prinieslo úsporu možno aj zníženie výdavkov na prevádzku Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

V nadchádzajúcom období bude okrem zintenzívnenia vykonávania úsporných opatrení Revízie výdavkov potrebné vykonať aj kľúčové reformy v odvetví, ktoré súvisia s Plánom obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Tieto závery možno nájsť v priebežnej vykonávacej správe o revíziách výdavkov za rok 2021, ktorú v októbri zverejnilo Ministerstvo financií SR.

Proces narušil koronavírus

Revízia výdavkov na zdravotníctvo v roku 2019 identifikovala celkovo 50 opatrení, z ktorých 26 úsporných krokov malo potenciál ušetriť 248 miliónov eur, a to medzi 1. januárom 2020 a 30. júnom 2021. Plnenie opatrení revízie však bolo od začiatku vykonávania významne ovplyvnené pandémiou COVID-19, ktorá mimoriadnym spôsobom preťažila kapacity zdravotníckeho systému. Vzhľadom na pandémiu a dostupnosť údajov je preto možné odpočítať opatrenia s celkovou potenciálnou úsporou vo výške približne 102 miliónov eur. V skutočnosti boli nakoniec dosiahnuté úspory v celkovej výške približne 65 miliónov eur.

Foto: Pixabay.xom

Foto: Pixabay.xom

Rezervy sú

Väčšina úspor bola zaznamenaná v roku 2020, najmä v liekovej politike. Okrem liekov s výnimkami, tam sa výdavky od roku 2019 zvyšujú. Zároveň nebola splnená úloha znížiť úhrady kategorizovaných liečivých prípravkov podporou vstupu generických a biologicky podobných liečivých prípravkov na zoznam tých kategorizovaných, a ani zvýšenie objemu centrálne nakupovaných liekov, čo malo štátu ušetriť celkovo 22,5 milióna eur. V správe okrem iného stojí, že „nesplnené sú opatrenia na zníženie výdavkov na lieky s výnimkami, na laboratórne a zobrazovacie vyšetrenia a zdravotnícke pomôcky“.

Zásadná je optimalizácia

Dôležitým krokom k vykonávaniu revíznych opatrení je návrh na optimalizáciu nemocničnej siete. Nemocnice však trpia aj investičným dlhom, ktorý sa Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky snaží riešiť prideľovaním prostriedkov nad rámec zdravotného poistenia. Pri implementácii ďalších systémových opatrení revízie je okrem iného možné pozitívne hodnotiť aj zavedenie prvých výkonov telemedicíny.  

(nov)

Zdroj: Sektor zdravotníctva ušetril vyše 60 miliónov eur, úspory priniesla najmä lepšia lieková politika. SITA. 25. 10. 2021. Dostupné na https://www.webnoviny.sk/vzdravotnictve/sektor-zdravotnictva-usetril-vyse-60-milionov-eur-uspory-priniesla-najma-lepsia-liekova-politika/.

Dalšie novinky

Vyhledávání

Kvíz týždňa

Štvrtok 02.02.2023

Kardiovaskulární prognóza u nealkoholového postižení jater se steatózou

reklama

Kalendář

Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

Partneri