;

Novinky

Úroveň starostlivosti po akútnom srdcovom zlyhaní má vplyv na ďalší vývoj zdravotného stavu

20.12.2022 | Aktuality Kardiochirurgia Kardiológia Praktické lekárstvo pre dospelých

Medzinárodná štúdia, ktorej výsledky boli publikované v časopise The Lancet, sa zamerala na hodnotenie rizika opakovanej hospitalizácie u pacientov po akútnom srdcovom zlyhaní.

Opis štúdie STRONG-HF

U pacientov, ktorí boli hospitalizovaní kvôli akútnemu srdcovému zlyhaniu, je počas niekoľkých mesiacov od prepustenia z nemocnice zvýšené riziko morbidity aj mortality. Medzinárodná randomizovaná open-label štúdia porovnávala výsledky bežnej ambulantnej starostlivosti podľa štandardov platných v danej krajine a výsledky intenzívnej liečby s nasledujúcimi parametrami: titrácia medikácie na 100 % odporučenej dávky počas dvoch týždňov od prepustenia z nemocnice, 4 ambulantné kontroly v priebehu dvoch mesiacov, sledovanie klinického stavu a laboratórnych výsledkov vrátane vyšetrení NT-proBNP. Cieľom štúdie bolo porovnať mieru opakovanej hospitalizácie počas obdobia 180 dní. Na štúdii sa zúčastnilo 1 078 osôb vo veku priemerne 63 rokov.

Výsledky štúdie

Výsledky, ktoré sú k dispozícii pre skupinu s bežnou liečbou (n = 536) aj intenzívnou liečbou (n = 542), platia pre 90 dní sledovania, pretože štúdia bola ukončená predčasne pre výrazne odlišné výsledky medzi oboma skupinami. V skupine s intenzívnou liečbou došlo k titrácii na 100 % dávky medikácie (blokátory systému renín-angiotenzín) u výrazne viac pacientov (55 %) než v skupine s bežnou liečbou (2 %). Pri betablokátoroch bol rozdiel 49 % verzus 4 %. Hodnoty krvného tlaku, pulzu, hmotnosti a koncentrácie NT-proBNP poklesli výraznejšie u pacientov v skupine s intenzívnou liečbou. Opakovaná hospitalizácia kvôli srdcovému zlyhaniu, prípadne úmrtie, sa počas 180 dní týkali 74 osôb s intenzívnou liečbou a 109 osôb zo skupiny s bežnou liečbou.

 

Intenzívny liečebný režim po akútnom srdcovom zlyhaní a starostlivé sledovanie zdravotného stavu sa javia ako prínosná stratégia, a to tak s ohľadom na morbiditu a mortalitu, ako aj na kvalitu života pacientov.

 

(pak)

 

Zdroj:

Mebazaa A., Davison B., Chioncel O. et al. Safety, tolerability and efficacy of up-titration of guideline-directed medical therapies for acute heart failure (STRONG-HF): a multinational, open-label, randomised, trial. Lancet 2022 Nov 4: S0140–6736 (22) 02076-1, doi: 10.1016/S0140-6736(22)02076-1. Dostupné na https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(22)02076-1/fulltext.

 

Foto: Pexels.com

Dalšie novinky

Vyhledávání

Kvíz týždňa

Štvrtok 02.02.2023

Kardiovaskulární prognóza u nealkoholového postižení jater se steatózou

reklama

Kalendář

Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

Partneri