;

Novinky

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou SR: údaje o zistených nedostatkoch ako edukácia aj prevencia

8.12.2022 | Právo Všetky špecializácie

Už od mája roku 2021 má Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) povinnosť zverejňovať takmer všetky dáta o svojej činnosti na webových stránkach. Podobu a štruktúru týchto údajov stanovilo Ministerstvo zdravotníctva SR.

Zverejňovanie dát ÚDZS bolo dané novelou zákona č. 581/2004 Zb. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Ide o predloženie údajov za každý kalendárny rok týkajúce sa všetkých podnetov na výkon zdravotníckeho dozoru a o zisteniach uvedených v protokoloch. 

Informácie pre verejnosť

Keď sa zdravotný dozor týka nesprávneho vedenia zdravotníckej dokumentácie, ÚDZS na svojich internetových stránkach informuje o konkrétnych porušeniach ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov s uvedením konkrétnych porušení pri vedení tejto dokumentácie. Zverejňuje aj opatrenia uložené na nápravu zistených nedostatkov, tiež ich vyhodnotenie aj prípadné pokuty uložené pobočkami ÚDZS. Dostupné sú aj kazuistiky venujúce sa správne či nesprávne poskytnutej zdravotnej starostlivosti. Ide hlavne o klinicky zaujímavé prípady zo supervízií vykonávaných v pobočkách úradu. Informáciami o svojej činnosti chce táto inštitúcia pôsobiť edukatívne na verejnosť, ale aj preventívne, aby sa v budúcnosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti neopakovali rovnaké chyby.

 

Ohliadnutie sa za rokom 2021

Minulého roku prijal Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou SR 895 podnetov, ktoré boli riešené dohľadom nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Z roku 2020 bolo do roku 2021 vykonaných 574 nespracovaných sťažností riešených dohľadom. Z celkového počtu sťažností podaných v roku 2021 ich úrad uzavrel 325. Priemerné obdobie trvania dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti v roku 2021 trvala menej než 5 mesiacov. Minulého roku ÚDZS rozdal celkovo 134 pokút za nesprávne poskytnutú zdravotnú starostlivosť vo výške 118 550 eur. Na odborný dohľad bolo prizvaných 142 znalcov.

 

(nov)

 

Zdroj: Úrad zverejňuje dáta o zistených nedostatkoch a opatreniach z dohľadov z roku 2021. Právo a manažment v zdravotníctve. 3. 11. 2022. Dostupné na https://www.pravovzdravotnictve.sk/sk/aktuality/urad-zverejnuje-data-o-zistenych-nedostatkoch-a-opatreniach-z-dohladov-z-roku-2021.a-2571.html.

 

Foto: Pexels.com

Dalšie novinky

Vyhledávání

Kvíz týždňa

Štvrtok 02.02.2023

Kardiovaskulární prognóza u nealkoholového postižení jater se steatózou

reklama

Kalendář

Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

Partneri