;

Novinky

Umelá inteligencia v medicíne: kam smeruje jej vývoj?

14.10.2022 | E-health Všetky špecializácie

Umelá inteligencia (AI) spolu s hlbokým učením (DL) zažívajú v posledných rokoch búrlivý vývoj a veľmi rýchlo sa v oblasti medicínskych technológií začleňujú do bežných diagnostických aj terapeutických metód.

Zdravotníctvo prechádza v súčasnosti digitálnou transformáciou a objem získaných dát, ktoré je nutné analyzovať, stále rastie. Digitalizácia ukázala obrovský potenciál AI a algoritmov hlbokého učenia, ktoré sú schopné v zlomku sekundy veľmi presne a efektívne získané dáta spracovať bez potreby programovania. Práve tieto schopnosti nových technológií otvárajú výrobcom zdravotníckych prostriedkov široké možnosti k vývoju inteligentných aplikácií na báze AI.

Advantech a NVIDIA udávajú trendy

Technologické platformy zamerané na genomiku, vývoj liekov, zobrazovanie v medicíne alebo inteligentné nemocnice ponúkajú výrobcom zdravotníckych prostriedkov pre ich aplikácie AI inovatívne riešenia. Spoločnosť NVIDIA, svetový líder v oblasti technológií AI a výpočtovej techniky, ponúka komplexné riešenie hardvéru a softvéru, vyškolené modely AI a vývojárske sety. Na uvedení jej technológie AI pre lekársky priemysel spolupracuje so spoločnosťou Advantech, ktorá poskytuje špičkové produkty v oblasti embedded počítačových zariadení aj automatizačnej techniky.

Divízia Design & Manufacturing sa špecializuje na oblasť lekárskych technológií a pomáha integrovať technológie AI spoločnosti NVIDIA do lekárskych zariadení. Táto spolupráca dáva základ perspektívnym výpočtovým technológiám. Najdôležitejšie aplikácie AI v oblasti lekárskych technológií sa nachádzajú v nasledujúcich štyroch segmentoch trhu.

 

Diagnostické zobrazovanie

Veľké množstvo generovaných dát a obmedzené ľudské zdroje – to sú dva hlavné dôvody, prečo je odbor rádiodiagnostiky priekopníkom vo využívaní technológií AI. Počítačová tomografia (CT), magnetická rezonancia (MR), mamografia alebo ultrazvuk produkujú obrovské množstvo snímok, ktoré je potrebné v krátkom čase analyzovať. Nedávne štúdie ukazujú, že počet vykonávaných rádiodiagnostických vyšetrení v posledných dvoch rokoch strmo vzrástol a každých desať rokov sa zdvojnásobuje. AI zautomatizuje proces hodnotenia snímok, vytriedi urgentné prípady a odhalí skryté anomálie. AI zhodnotí snímky nielen rýchlejšie a spoľahlivejšie, ale jej zapojenie do diagnostiky navyše ušetrí lekárom čas a uvoľní ich tam, kde sú potrebnejšie.

 

In vitro diagnostika

AI a DL sa stále viac presadzuje aj v laboratórnej diagnostike. Tieto technológie sa už dnes využívajú pri analýze krvných vzoriek, mikroskopovaní novej generácie, sekvenovaní genómu alebo detekcii rôznych kmeňov SARS-CoV-2 a mutácií covid-19.

Nové postupy digitálnej patológie uchovávajú digitálnu stopu preparátu na podložnom skle, čo obmedzuje potrebu skladovať originálne preparáty na neskoršie použitie. Implementáciou digitálnej patológie možno snímky, dáta a výsledky zdieľať s ostatnými kolegami bez ohľadu na miesto ich pracoviska.

 

Robotická medicína

Robotická chirurgia, endoskopia, obrazom vedená operácia alebo radiačná terapia patria medzi počítačovo riadené metódy, v ktorých sa technológie AI úspešne zavádzajú. Napríklad v endoskopii sa osvedčilo využitie analýzy obrazu na báze hlbokého učenia ako detekčnej metódy v reálnom čase. V blízkej budúcnosti sa takto budú môcť zisťovať aj včasné štádiá nádorových ochorení. V chirurgii sa AI používa nielen pri samotných roboticky asistovaných operáciách, ale aj pri plánovaní operačných postupov a lokalizácii miesta operačných výkonov.

 

Monitoring pacienta a POCT

V súvislosti s pandémiou covidu-19 stúpol dopyt po zariadeniach na monitorovanie pacientov vrátane inteligentných kamier a technológií konverzačnej umelej inteligencie. Point-of-care testing (POCT) analyzátory, ktoré slúžia na vykonávanie meraní a testov in vitro v mieste starostlivosti o pacienta sa takisto stávajú čím ďalej tým viac žiadané.

 

(svat)

 

Zdroj: The top four AI trends for medical devices and how manufacturers are successfully implementing them. White paper. Advantech. October 2021. Více informací na https://select.advantech.com/design-and-manufacturing-services/.

Foto: Pexels.com

Dalšie novinky

Přečíst článek
Roboty odhaľujú ďalšie tajomstvo DNA, ukazujú tým cestu k úspešnejšej liečbe chorôb spôsobených chybnými génmi

24.11.2022

Novovyvinuté programy umelej inteligencie (AI) dokážu presne predpovedať rolu regulačných prvkov DNA aj jej trojrozmernú (3D) štruktúru. Vďaka tomu by v budúcnosti mohli byť ľahšie liečiteľné choroby spôsobené chybnými génmi.

Přečíst článek
Účinnosť a bezpečnosť transkutánnej elektrickej neurostimulácie (TENS) pri liečbe akútnej a chronickej bolesti – metaanalýza 381 štúdií

7.11.2022

Transkutánna elektrická neurostimulácia dobre funguje pre okamžité symptomatické zmiernenie bolesti bez ohľadu na diagnózu na základe fyziologických dôkazov o inhibícii aktivity a excitability centrálnych nociceptívnych neurónov. Postup navyše môže robiť aj sám pacient.

Přečíst článek
Návrh rozpočtu pre rezort zdravotníctva SR – budí vášne, ale meniť sa (zatiaľ) nebude

3.11.2022

Pre zdravotnícke organizácie, zdravotné poisťovne aj ministra zdravotníctva V. Lengvarského je návrh rozpočtu pre zdravotníctvo na budúci rok neprijateľný. Ministerstvo financií SR však zmeny nechystá.

Přečíst článek
Ovplyvní konzumácia kávy a čaju klinické výsledky u pacientok s karcinómom prsníka?

2.11.2022

Autori štúdie, ktorá bola uverejnená v augustovom čísle periodika Cancer, sa pokúsili longitudinálne vyhodnotiť súvislosť konzumácie kávy a čaju s kvalitou života, úzkosťou, depresiou a prežitím pacientok s karcinómom prsníka.

Vyhledávání

Kvíz týždňa

Pondelok 28.11.2022

Centrální typ obezity: hraje roli v prognóze mortality?

reklama

Kalendář

Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

Partneri