;

Novinky

Účinnosť a bezpečnosť transkutánnej elektrickej neurostimulácie (TENS) pri liečbe akútnej a chronickej bolesti – metaanalýza 381 štúdií

7.11.2022 | Aktuality Neurológia

Transkutánna elektrická neurostimulácia dobre funguje pre okamžité symptomatické zmiernenie bolesti bez ohľadu na diagnózu na základe fyziologických dôkazov o inhibícii aktivity a excitability centrálnych nociceptívnych neurónov. Postup navyše môže robiť aj sám pacient.

Metódy metaanalýzy

Prínos transkutánnej elektrickej neurostimulácie (TENS) bol hodnotený v mnohých klinických štúdiách a teraz máme k dispozícii aj ich metaanalýzu. Zahŕňa štúdie s dospelými pacientmi s aplikáciou silnej nebolestivej TENS bez ohľadu na etiológiu bolesti. Prínos TENS v porovnaní s placebom alebo farmakologickou či inou nefarmakologickou liečbou bol hodnotený na základe štandardizovaného stredného rozdielu (SMD). Vykonané boli čiastkové analýzy podľa metodológie a charakteru bolesti (akútna/chronická).

Prínos TENS v porovnaní s placebom a farmakologickou či nefarmarkologickou liečbou

Do metaanalýzy bolo zaradených 381 randomizovaných, placebom kontrolovaných štúdií zahŕňajúcich 24 532 účastníkov.

Intenzita bolesti bola počas alebo bezprostredne po aplikácii TENS nižšia než pri placebe (dáta z 91 štúdií, n = 4841, SMD = −0,96, 95 % CI −1,14 až –0,78). Vzhľadom na značnú štatistickú heterogenitu medzi štúdiami ide o dôkaz strednej miery istoty. Na tento výsledok nemali vplyv metodológie ani charakter bolesti.

Intenzita bolesti počas alebo bezprostredne po aplikácii TENS bola nižšia aj v porovnaní s farmakologickou a nefarmakologickou liečbou, ktorá bola použitá v rámci štandardnej starostlivosti (dáta zo 61 štúdií, n = 3 155, SMD = −0,72, 95 % CI −0,95 až –0,50). Ide o dôkaz s nízkou mierou istoty.

Najvýznamnejšou príčinou nízkej istoty dôkazu bola malá veľkosť populácie v jednotlivých štúdiách. Limitáciou štúdií bolo aj nedostatočné hodnotenie nežiaducich účinkov. Tie boli opisované všeobecne ako mierne bez významnejších rozdielov medzi porovnávanou terapiou.

 

Záver

Táto metaanalýza priniesla dôkaz so strednou mierou istoty o účinnosti TENS pri okamžitom zmiernení bolesti ľubovoľnej etiológie v porovnaní s placebom, a to bez závažných nežiaducich účinkov.

 

(pez)

 

Zdroj: Johnson M. I., Paley C. A., Jones G., et al. Efficacy and safety of transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) for acute and chronic pain in adults: a systematic review and meta-analysis of 381 studies (the meta-TENS study). BMJ Open 2022; 12:e051073. doi: 10.1136/bmjopen-2021-051073. Dostupné na https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35144946/.

Foto: Pixabay.com

Dalšie novinky

Vyhledávání

Kvíz týždňa

Štvrtok 02.02.2023

Kardiovaskulární prognóza u nealkoholového postižení jater se steatózou

reklama

Kalendář

Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

Partneri