;

Novinky

Súvislosť medzi liečbou neplodnosti a zvýšeným rizikom rakoviny prsníka sa nepreukázala

1.2.2022 | Aktuality Gynekológia a pôrodníctvo Onkológia

Rozsiahla metaanalýza mnohých štúdií sa zaoberala súvislosťami medzi liečbou porúch plodnosti a možným vyšším rizikom rozvoja karcinómu prsníka. Napriek nízkej kvalite dôkazov sú výsledky pozitívne.

Porovnanie v rámci populácie

Cieľom štúdie bolo vyhodnotiť dôkazy zaoberajúce sa súvislosťou medzi používaním liekov na stimuláciu vaječníkov a rizikom rakoviny prsníka. Elektronické databázy boli prehľadávané od roku 1990 do januára 2020. Boli zahrnuté všetky kohortové štúdie uvádzajúce nový výskyt rakoviny prsníka u neplodných žien užívajúcich lieky stimulujúce vaječníky. Liečené neplodné ženy boli porovnané s tými neliečenými v populácii aj s neliečenými neplodnými ženami. 

Kvalita dôkazov metaanalýzy bola celkovo veľmi nízka pre vážne riziko predpojatosti a nepriamosti (nerandomizované štúdie). U žien liečených akýmkoľvek liekom na stimuláciu vaječníkov na neplodnosť nedošlo k významnému zvýšeniu rizika rakoviny prsníka v porovnaní s neexponovanými kontrolami zo všeobecnej populácie a neplodnej populácie. Pri použití klomifen citrátu alebo gonadotropínov samotných či v kombinácii nebolo zistené žiadne významné zvýšenie rizika rakoviny prsníka.

(nov)

Foto: Pexels.com

Zdroj: Beebeejaun Y., Athithan A., Copeland T. P., Kamath M. S., Sarris I., Sunkara S. K. Risk of breast cancer in women treated with ovarian stimulation drugs for infertility: a systematic review and meta-analysis. Fertil Steril. 2021 Jul; 116(1): 198 – 207. doi: 10.1016/j.fertnstert.2021.01.044. PMID: 34148584. Dostupné na https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34148584/.

 

Dalšie novinky

Vyhledávání

Kvíz týždňa

Štvrtok 02.02.2023

Kardiovaskulární prognóza u nealkoholového postižení jater se steatózou

reklama

Kalendář

Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

Partneri