;

Novinky

Spánkové apnoe pod drobnohľadom: choroba koreluje so zvýšeným rizikom (nielen) metabolického syndrómu

17.11.2021 | Aktuality Neurológia Praktické lekárstvo pre dospelých

Podľa konkrétnej definície a podľa charakteru danej populácie je aktuálna prevalencia obštrukčného spánkového apnoe 5 – 20 % a stále stúpa – spolu s BMI, ktorého zvýšenie je jednou z hlavných predispozícií.

Obštrukčné spánkové apnoe (OSA) je pomerne častá, riešiteľná porucha spánku, pre ktorú sú typické epizódy spánkového apnoe a hypopnoe a z toho vyplývajúce epizódy hyperkapnie a hypoxémie.

 

Syndróm obštrukčného spánkového apnoe

Prejavy obštrukčného spánkového apnoe môžu byť celkom mierne – od bolestí hlavy alebo porúch pozornosti cez hypertenziu po kardiovaskulárne choroby alebo diabetes, a podľa početných recentných štúdií a metaanalýz s rizikom rakoviny, depresie, GER, Parkinsonovej choroby alebo chronického ochorenia obličiek.

Tieto štúdie naznačovali možný kauzálny vzťah medzi obštrukčným spánkovým apnoe a rôznymi zdravotnými problémami, ktoré súhrnne ukazovali na škodlivý vplyv OSA na ľudské zdravie. Vieme však o niekoľkých faktoroch, ktoré znižujú validitu takých záverov. Ide predovšetkým o chyby v dizajne štúdií, interpretačné nedostatky alebo inkonzistenciu dát metaanalýz. Systematická analýza, zastrešujúca tento typ štúdií, ktorá by kriticky rozobrala ich skutočnú výpovednú hodnotu a prínos, vznikla celkom nedávno v Číne.

Metódy

Ide o metaanalýzu predchádzajúcich observačných štúdií, ktoré opisovali asociáciu medzi obštrukčným spánkovým apnoe a zdravotnými problémami, bez ohľadu na populáciu alebo podmienky, v ktorých vznikli. Jej cieľom bolo vyhodnotiť publikované štúdie z metodického hľadiska a kategorizovať ich zistenia podľa kvality dôkazu a použitých metód. Možno očakávať, že takáto analýza nájde určité nedostatky, ale jej závery sú doslova šokujúce.

Výsledky

Do tejto metaanalýzy bolo zahrnutých 66 článkov obsahujúcich 136 jednotlivých zistení. Z týchto 136 zistení malo 111 významnú asociáciu (p < 0,05). Iba 7 zistení (koronárna revaskularizácia po PCI, pooperačné respiračné zlyhanie, steatóza pečene, elevancia ALT, metabolický syndróm, psoriáza a Parkinsonova choroba) malo vysokú kvalitu dôkazu. 24 zistení malo stredne kvalitný dôkaz a zostávajúcich 80 zistení malo slabú kvalitu dôkazu. 25 zistení malo jasné interpretačné chyby (publication bias). A to najlepšie nakoniec: 63 štúdií (95 %) vykazovalo kriticky nízku metodologickú kvalitu.

Záver

Výsledkom tejto štúdie je potvrdenie predchádzajúcich záverov, že obštrukčné spánkové apnoe môže korelovať so zvýšeným rizikom koronárnej revaskularizácie po PCI, pooperačným respiračným zlyhaním, pečeňovou steatózou, eleváciou ALT, metabolickým syndrómom, psoriázou a Parkinsonovou chorobou. Závery ostatných analyzovaných štúdií môžu byť vzhľadom na prítomné metodické pochybenia mylné.

(pez)

Zdroj: Chen, W., Li, Y., Guo, L. et al. An umbrella review of systematic reviews and meta-analyses of observational investigations of obstructive sleep apnea and health outcomes. Sleep Breath (2021). Dostupné na https://link.springer.com/article/10.1007/s11325-021-02384-2.

Foto: Pixabay.com

Dalšie novinky

Vyhledávání

Kvíz týždňa

Streda 08.12.2021

Spoznajte nepriame znaky pľúcnej hypertenzie

reklama

Kalendář

Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

Partneri