;

Novinky

Sľubná vakcína proti malárii na pediatrické využitie na obzore?

25.8.2021 | Aktuality Alergiológia a imunológia Infekčná medicína Mikrobiológia Praktické lekárstvo pre dospelých

Veľa epidemických ochorení sa darí dostať pod kontrolu, pri malárii to však zatiaľ neplatí. Stále ide o jednu z najväčších globálnych infekčných hrozieb, vedúcu príčinu morbidity aj mortality. Riešenie vedci hľadajú teraz vo vývoji vakcíny proti parazitovi Plasmodium falciparum.

Úvod

RTS,S/AS01, doposiaľ najsľubnejšej vakcíne, sa u afrických detí nedarilo tak dobre, ako by sme si priali. Jej účinnosť bola počas jedného roku po vakcinácii iba 55,8 % (97,5 % CI, 51 – 60). Preto sa ďalší výskum vydal inou cestou.

Nasledujúca práca testuje novú vakcínu proti malárii. Po vekovej deeskalácii z vyšších vekových skupín bolo jej cieľom zmapovať ochranu detí v dojčenskom a batolivom veku po očkovaní.

Dizajn štúdie

Novým kandidátom je proteínová vakcína R21, ktorú v nízkej dávke a s dvoma rôznymi silami adjuvans (Matrix-M, MM) testovala randomizovaná kontrolovaná štúdia. Jej probandmi boli deti vo veku 5 – 17 mesiacov v meste Nanoro v Burkine Faso, v oblasti sezónne bojujúcej s maláriou. Deťom boli podávané tri dávky očkovacej látky v rozmedzí štyroch týždňov pred začiatkom sezóny malárie, štvrtá dávka bola podaná o rok neskôr. Primárne hodnotené parametre boli bezpečnosť, imunogenita a efektivita v ochrane pred infekciou počas jedného roka.

 

Výsledky

450 detí bolo randomizovaných na podanie vakcíny R21/MM alebo kontroly – vakcíny proti besnote. Po podaní testovanej vakcíny bola jej tolerabilita vyhodnotená ako dobrá a bezpečnostný profil priaznivý. Po šiestich mesiacoch sa nakazilo maláriou 43 zo 146 detí, ktorým bola podaná vakcína R21/MM s nízkou dávkou adjuvans (29,5 %), 38 zo 146 detí, ktoré dostali R21/MM s vysokou dávkou adjuvans (26 %) a 105 zo 147 detí s kontrolnou vakcínou proti besnote (71,4 %).

 

Účinnosť vakcíny bola 74 % vo forme s nízkou silou adjuvans (95 % CI, 63 – 82) a 77 % s vyššou silou adjuvans (95 % CI, 67 – 84). Po jednom roku sa účinnosť vakcíny s vyššou silou adjuvans udržala na 77 % (95 % CI, 67 – 84). Účastníci očkovania vakcínou R21/MM mali 28 dní po podaní tretej dávky vysoké titre ochranných anti-NANP protilátok, v skupine očkovanej vyššou silou adjuvans boli titre takmer dvojnásobné než v skupine so slabým adjuvans. Hladiny protilátok sa všeobecne časom znižovali, ale po boosterovej dávke sa vrátili na úroveň podobnú najvyššej hodnote.

 

Záver

Vakcína proti parazitovi Plasmodium falciparum R21/Matrix-M sa javí ako bezpečná a veľmi imunogénna u afrických detí a ukazuje veľmi sľubnú účinnosť.

 

(pez)

 

Zdroj: Datoo M. S. et al. High Efficacy of a Low Dose Candidate Malaria Vaccine, R21 in 1 Adjuvant Matrix-M™, with Seasonal Administration to Children in Burkina Faso (April 20, 2021). Dostupné na https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3830681.

 

Foto: Pixabay.com

 

 

Dalšie novinky

Vyhledávání

Kvíz týždňa

Streda 08.12.2021

Spoznajte nepriame znaky pľúcnej hypertenzie

reklama

Kalendář

Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

Partneri