;

Novinky

Slovenské zdravotníctvo predstavilo budúcnosť starostlivosti do roku 2030

9.6.2022 | Právo Všetky špecializácie

Predstavu o novej podobe strategického rámca zdravotnej starostlivosti na obdobie 2014 až 2030 predložilo Ministerstvo zdravotníctva SR na pripomienkové konanie. Tento krok je totiž nevyhnutnou podmienkou pre čerpanie peňazí z európskych fondov.

Dokument opisuje strategické zámery v rámci zlepšovania zdravia obyvateľov a skvalitňovania systému zdravotnej starostlivosti ambulantnej, ústavnej aj eHealth, teda elektronického zdravotníctva. V týchto oblastiach definuje ciele a nástroje pre ich dosiahnutie na obdobie do roku 2030.

Starnutie populácie je fakt – a čo ďalej?

Stratégia pracuje s údajmi o starnutí a úbytkom obyvateľstva – ten sa podľa predikcií zastaví najskôr ku koncu tohto storočia. Nepriaznivý demografický vývoj, ktorý je nezvratný, bude znamenať vyšší dopyt po zdravotnej starostlivosti, predovšetkým v oblasti starostlivosti o seniorov, a zároveň nedostatok ľudí v zdravotníctve. Riešením by mohla byť komunitná zdravotná starostlivosti s dôrazom na silnú pozíciu praktických lekárov, ošetrovateľských agentúr domácej starostlivosti, preventívne programy aj zníženie počtu akútnych lôžok a skrátenie hospitalizácií.

 

Viacúrovňová kontrola

Kľúčovou súčasťou dokumentu je návrh na sprevádzkovanie systému s cieľom sledovania dosahovania vytýčených cieľov. Monitorovanie a kontrolu má zaisťovať na dvoch úrovniach, a to prostredníctvom ministerstva zdravotníctva a monitorovacej komisie. Táto komisia sa bude skladať zo zástupcov ministerstva zdravotníctva, Úradu verejného zdravotníctva SR, pacientskych, stavovských a neziskových organizácií, zdravotných poisťovní, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a vyšších územných celkov. Stanovisko komisie bude verejne dostupné na internetových stránkach ministerstva zdravotníctva.

 

Financovanie

Uvedené zámery majú byť financované zo štátneho rozpočtu, verejného zdravotného poistenia a fondov Európskej únie. Zo štátneho rozpočtu je vyčlenených 6,4 miliardy eur na modernizáciu zdravotníckych zariadení a v roku 2022 sa očakáva, že 199 miliónov eur bude vynaložených z Plánu obnovy. Celková odhadovaná výška finančných prostriedkov čerpaných z Plánu obnovy na zdravotníctvo je 1,32 miliardy eur. Najmä veľké infraštruktúrne projekty takisto predpokladajú financovanie formou partnerstva verejného a súkromného sektora (PPP). Prostredníctvom neho sa v Európe každoročne vybuduje niekoľko desiatok zdravotníckych zariadení, od špecializovaných ambulancií, diagnostických centier až po nemocnice.

 

(nov)

 

Zdroj: Lengvarského ministerstvo predložilo aktualizovanú stratégiu starostlivosti o zdravie do roku 2030. SITA. 15. 5. 2022. Dostupné na https://www.webnoviny.sk/vzdravotnictve/lengvarskeho-ministerstvo-predlozilo-aktualizovanu-strategiu-starostlivosti-o-zdravie-do-roku-2030/.

 

Foto: Pexels.com

Dalšie novinky

Vyhledávání

Kvíz týždňa

Utorok 05.07.2022

Jaké je riziko relapsu úzkostné poruchy po přerušení léčby antidepresivy?

reklama

Kalendář

Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

Partneri