;

Novinky

Skríning kolorektálneho karcinómu je dôležitý aj u osôb starších ako 75 rokov

20.10.2021 | Aktuality Interné lekárstvo Onkológia Praktické lekárstvo pre dospelých

Americká prospektívna kohortová štúdia sa zamerala na hodnotenie prínosov sigmoidoskopie a kolonoskopie na incidenciu kolorektálneho karcinómu a mortalitu súvisiacu s týmto nádorovým ochorením u osôb starších ako 75 rokov.

Skríning kolorektálneho karcinómu (CRC) začatý vo veku 50 rokov môže detegovať včasné štádiá CRC či niektoré prekancerózne zmeny a teda viesť k zníženiu mortality spojenej s CRC. V súčasnosti odporúčania udávajú pravidelný skríning CRC do 75 rokov veku a individuálne u osôb starších. No dát, ktoré by podporovali tieto odporúčania, nie je veľa.

Poznatky vyplývajú z rozsiahlej štúdie

Časopis JAMA Oncology prináša výsledky viac než 25 rokov trvajúcej štúdie, do ktorej bolo zapojených 56 374 dospelých Američanov (36,8 % mužov, 63,2 % žien). Dokumentovaných bolo 661 prípadov incidentálneho CRC, v súvislosti s touto malignitou zomrelo 323 osôb.

Skríning kolorektálneho karcinómu vykonávaný u osôb starších ako 75 rokov je podľa autorov štúdie spojený s nižším rizikom výskytu rakoviny hrubého čreva (multivariantná miera rizika, HR = 0,61; 95 % CI = 0,51 – 0,74) a súvisiacej mortality (HR = 0,60; 95 % CI = 0,46 – 0,78).

Pri porovnaní skupín podstupujúcich a nepodstupujúcich skríning po 75. roku veku boli zistené hodnoty HR = 0,67; 95 % CI = 0,50 – 0,89 pri incidencii a HR = 0,58; 95 % CI = 0,38 – 0,87 pri mortalite (osoby so skríningom už pred 75. rokom veku) oproti HR = 0,51; 95 % CI = 0,37 – 0,70 pri incidencii a HR = 0,63; 95 % CI = 0,43 – 0,93 pri mortalite pre osoby bez skríningu. Pre účastníkov s kardiovaskulárnymi ochoreniami a významnými komorbiditami však skríning kolorektálneho karcinómu vykonávaný po 75. roku veku nepredstavoval prínos v zmysle zníženia rizika úmrtia súvisiaceho s týmto nádorovým ochorením.

 

Záver

Výsledky americkej štúdie dokladajú, že endoskopické vyšetrenie dolnej časti gastrointestinálneho traktu má prínos aj u osôb starších ako 75 rokov bez signifikantnej komorbidity, u ktorých znižuje riziko výskytu kolorektálneho karcinómu a súvisiacu mortalitu.

 

(pak)

 

Zdroj: Ma W., Wang K., Nguyen L. H. et al. Association of Screening Lower Endoscopy With Colorectal Cancer Incidence and Mortality in Adults Older Than 75 Years. JAMA Oncol 2021 May 20, doi: 10.1001/jamaoncol.2021.1364.

Dostupné na https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34014275/.

 

 

Foto: Pexels.com

Dalšie novinky

Vyhledávání

Kvíz týždňa

Nedeľa 23.01.2022

Spoznajte nepriame znaky pľúcnej hypertenzie

reklama

Kalendář

Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

Partneri