;

Novinky

Skiagram alebo CT členka: koľko patologických zmien nám uniká?

13.10.2021 | Aktuality Chirurgia všeobecná Ortopédia Rádiodiagnostika

Aká je šanca, že pri rutinnom röntgenovom vyšetrení či dokonca počas operácie uniknú niektoré patologické zmeny pri zlomenine členkového kĺbu diagnostike? Na túto otázku sa zameral tím poľských vedcov.

Úvod

Trauma členkového kĺbu predstavuje asi 30 % športových zranení a medziročne stúpa výskyt zlomenín členka aj u starších žien. U 30 – 40 % pacientov sa po zahojení fraktúry v oblasti členka rozvinie včasná osteoartróza, a naopak, 70 – 80 % prípadov osteoartrózy členka má traumatické pozadie. Včasná artróza má hlboký nepriaznivý dopad na kvalitu života pacientov, zvlášť v mladom veku.

Diagnostika je kľúčová

Rozhodujúcim krokom je riadna diagnostika postihujúca charakter aj rozsah poranení, na ktorú potom môže nadväzovať adekvátne riešenie. Preto sa tím poľských vedcov zameral na patológie, ktoré môžu uniknúť diagnostike pri zobrazovacom vyšetrení zlomeniny členka iba pomocou röntgenu. V retrospektívnej štúdii sa autori pokúsili vytypovať najčastejšie prehliadnuté patológie a vyhodnotiť presnosť vyhodnotenia röntgenovej snímky aj v závislosti od špecializácie a skúseností hodnotiaceho lekára.

Dizajn štúdie

V rokoch 2012 – 2019 bolo v Carolina Medical Center vo Varšave ošetrených 6 508 osôb s poranením členkového kĺbu. U 454 z nich potvrdilo röntgenové vyšetrenie fraktúru. Zo štúdie boli vyradení pacienti s izolovanou jednoduchou fraktúrou mediálneho alebo laterálneho maleolu, pacienti s fraktúrou talu a pacienti s prekonanou operáciou v tejto oblasti. Zaradených bolo 67 osôb – 31 mužov a 36 žien priemerného veku 51,2 roka (rozmedzie 9 – 83 rokov).

Všetci podstúpili röntgenové vyšetrenie oboch členkových kĺbov v predo-zadnej, laterálnej a vnútornej šikmej projekcii a tiež CT vyšetrenie. Skiagramy posudzovali traja nezávislí hodnotitelia s rôznou mierou skúsenosti v zobrazovacej diagnostike (neatestovaný ortopéd, skúsený atestovaný ortopéd a muskuloskeletálny rádiológ) bez toho, aby poznali výsledky CT vyšetrenia. Ich závery potom boli konfrontované s CT snímkami.

Výsledky

Porovnanie röntgenových a CT snímok ukázalo, že na štandardnom skiagrame môže byť prehliadnutých asi 40 % [95 % CI: 32 % – 50 %] patológií, a to bez ohľadu na mieru skúseností hodnotiaceho lekára. Najčastejšie boli prehliadnuté avulzné zlomeniny, zlomeniny pilonu tibie alebo voľné úlomky kostí.

Záver

Autori tejto práce dospeli k záveru, že CT vyšetrenie vedie pri zlomeninách členka k spresneniu diagnostiky a mohlo by znížiť riziko následného rozvoja osteoartrózy.

(pez)

Zdroj: Szymański T, Zdanowicz U. Comparison of routine computed tomography and plain X-ray imaging for malleolar fractures—How much do we miss? Foot and Ankle Surgery, 2021. doi.10.1016/j.fas.2021.03.025. Dostupné na https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1268773121000783?via%3Dihub.

Foto: Pexels.com

Dalšie novinky

Vyhledávání

Kvíz týždňa

Streda 08.12.2021

Spoznajte nepriame znaky pľúcnej hypertenzie

reklama

Kalendář

Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

Partneri