;

Novinky

Roztrúsená skleróza: Dokáže virtuálna realita zmierniť dopady tejto choroby?

1.9.2022 | E-health Všetky špecializácie

Kognitívne funkcie bývajú v prípade ochorenia roztrúsenou sklerózou veľmi často zhoršené. Trápenie pacientov s pamäťou, rečou, pozornosťou či priestorovou orientáciou by však podľa niektorých odborníkov mohlo zlepšiť spojenie tradičnej rehabilitácie s technológiou virtuálnej real

O užitočnosti virtuálnej reality (VR) a jej prínose pre pacientov s roztrúsenou sklerózou (RS) sú presvedčení vedci z Kesslerovej nadácie. Ani najmodernejšie lieky totiž doposiaľ nedokážu u chorých s RS vyliečiť prípadné kognitívne dysfunkcie. To môže nakoniec u časti z nich viesť až k invalidite. Každý nový postup či metóda, ako poznávacie funkcie zlepšiť a posilniť, je tak veľkým krokom vpred. Veľmi priaznivý účinok by podľa zmienených odborníkov mohla mať VR ako pomocný prostriedok k tradičnej kognitívnej rehabilitácii a cvičebnému tréningu pre RS.

Pre lepšie fungovanie

Vedci predpokladajú, že by virtuálna realita mohla posilniť účinky tradičných rehabilitačných terapií. VR totiž dokáže zvýšiť zapojenie a objem zmyslových vstupov a podporou multizmyslovej integrácie a spracovania môže zvýšiť účinky dvoch zatiaľ najlepších nefarmakologických liečebných postupov – kognitívnej rehabilitácie a cvičenia. Podľa doktora Briana Sandroffa, vedúceho vedeckého pracovníka Centra pre neuropsychológiu a neurovedný výskum v nadácii Kessler Foundation, by sa tak kognitívne funkcie zlepšovali, a vďaka VR by sa táto skutočnosť aj ľahšie premietala do každodenného fungovania pacienta.

 

Zatiaľ len vízia, ktorá však môže fungovať

Predstavu vedcov o zapojenie virtuálnej reality do procesu tréningu kognitívnych funkcií u osôb s RS bude ešte nutné podrobne skúmať. Zvlášť reálne účinky, ktoré kombinácia VR s kognitívnou rehabilitáciou alebo cvičením môže na pacientov a ich bežné fungovanie mať. Smer je to však nádejný, ako ukázal výskum využitia VR pri cievnej mozgovej príhode. S pomocou virtuálnej reality došlo k väčšiemu zlepšeniu motorických funkcií pacientov s mŕtvicou, v porovnaní s tradičnou terapiou. Aj nervová aktivácia v postihnutej oblasti mozgu bola výraznejšia, čo naznačuje, že vďaka VR sú všetky dosiahnuté pokroky dlhodobo trvanlivejšie. VR umožňuje začleniť stratégie kognitívnej rehabilitácie do cvičebných tréningov, čo znamená presnejší prístup k zlepšeniu konkrétnych kognitívnych oblastí prostredníctvom predpísaných cvičení. Vďaka flexibilite a rozmanitosti virtuálneho prostredia môžu vedci dobre kontrolovať rozsah a priebeh kognitívnych výziev s potenciálom väčšej adaptácie a silnejších účinkov intervencie.

(nov)

 

Zdroj: Virtual Reality Technology could Strengthen Effects of Traditional Rehabilitation for Multiple Sclerosis. Digital Health News. 4. 7. 2022. Dostupné na https://www.digitalhealthnews.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=6735:virtual-reality-technology-could-strengthen-effects-of-traditional-rehabilitation-for-multiple-sclerosis&catid=164:research.Originální studie: Wender C. L. A., DeLuca J., Sandroff B. M. Developing the Rationale for Including Virtual Reality in Cognitive Rehabilitation and Exercise Training Approaches for Managing Cognitive Dysfunction in MS. NeuroSci. 2022; 3 (2): 200–213. Doi 10.3390/neurosci3020015. Dostupné na https://www.mdpi.com/2673-4087/3/2/15.

Foto: Pexels.com

 

Dalšie novinky

Přečíst článek
Adjuvantné verzus neadjuvantné vakcíny proti chrípke – vplyv na výskyt hospitalizácií zo všetkých príčin

21.9.2022

Vyššia účinnosť adjuvantnej trivalentnej chrípkovej vakcíny oproti neadjuvantnej forme z hľadiska prevencie hospitalizácií zo všetkých príčin bola preukázaná len počas 1 chrípkovej sezóny a len u starších osôb v ústavných zariadeniach. Platí to však aj vo všeobecnejšom meradle?

Přečíst článek
Čo posunie použitie umelej inteligencie v medicíne? Výsledok štúdie prekvapí

21.9.2022

Umelú inteligenciu využívajú rôzne odbory, lekárstvo nevynímajúc. V precíznej medicíne existujú desiatky softvérových programov na prevenciu, diagnostiku a liečbu. Univerzálny program použiteľný pre všetky spôsoby terapie stále neexistuje. Odborníci však vedia, čo chýba.

Přečíst článek
Hypoxémiu pri akútnom respiračnom zlyhaní pri ochorení COVID-19 môžu zmierniť probiotiká

14.9.2022

Probiotiká možno využiť nielen ako prevenciu, ale aj ako podporu liečby osôb s akútnym respiračným zlyhaním v dôsledku pneumónie vyvolanej SARS-Cov-2.

Přečíst článek
Účinnosť liekov na neurodegeneratívne ochorenia skúma umelá inteligencia

14.9.2022

Presne predpovedať terapeutické účinky liečiv – to dokáže nová technológia s názvom in silico FOCUS. Ak sa tento postup osvedčí, mohlo by to okrem iného viesť aj k urýchleniu vývoja nových preparátov na ochorenia, pri ktorých sa dopady liečiv doposiaľ skúmali len ťažko.

Vyhledávání

Kvíz týždňa

Pondelok 26.09.2022

Jaká antibiotika mohou zabránit exacerbaci CHOPN?

reklama

Kalendář

Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

Partneri