;

Novinky

Rozdiely v stave dýchacích ciest u mužov a žien s CHOCHP: čo (ne)ovplyvňuje pohlavie

7.10.2022 | Aktuality Alergiológia a imunológia Pneumológia a ftizeológia Rádiodiagnostika Rádioterapia

Cieľom multicentrickej štúdie publikovanej v časopise Radiology bolo posúdiť, či štrukturálne zmeny v dýchacích cestách môžu mať u pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (CHOCHP) súvislosť s pohlavím.

Dizajn štúdie

Do medzinárodnej multicentrickej štúdie boli zapojení fajčiari, bývalí fajčiari a osoby, ktoré nikdy nefajčili. Stav dýchacích ciest pri vyšetrení CT bol posudzovaný pomocou 7 parametrov, okrem iného hrúbka steny dýchacích ciest, lúmen alebo objem dýchacích ciest. U fajčiarov sa pozornosť sústredila na súvislosť medzi sledovanými parametrami a pomerom FEV1/FVC, výsledky šesťminútového testu chôdze či skóre v dotazníku St. George´s Respiratory Questionnaire.

Výsledky

V skupine osôb, ktoré nikdy nefajčili, mali muži hrubšiu stenu dýchacích ciest než ženy. Hodnoty zistené pre lúmen dýchacích ciest boli nižšie u žien než u mužov, pričom vo výsledku boli zohľadnené anatomické rozdiely a celková kapacita pľúc (8,05 mm verzus 9,05 mm). U fajčiarov-mužov bola zistená väčšia plocha steny dýchacích ciest než u žien. Ženy mali užší priemer lúmenu než muži (7,80 mm verzus 8,69 mm).

 

Záver

Každá zmena v parametroch hodnotiacich stav dýchacích ciest (nižšie hodnoty lúmenu či vyššie hodnoty pri hrúbke steny dýchacích ciest) predstavovala u žien v porovnaní s mužmi zníženie pomeru FEV1/FVC, viac dyspnoe, horšiu kvalitu života, horšie výsledky v šesťminútovom teste chôdze aj kratší čas prežitia.

 

(pak)

 

Zdroj:

Bhatt S. P., Bodduluri S., Nakhmani A. et al. Sex Differences in Airways at Chest CT: Results from the COPDGene Cohort. Radiology. 2022 Aug 2: 212985, doi: 10.1148/radiol.212985. Dostupné na https://pubs.rsna.org/doi/10.1148/radiol.212985.

 

Zdroj: Pexels.com

Dalšie novinky

Vyhledávání

Kvíz týždňa

Streda 28.02.2024

Věděli byste, jaké jsou v současnosti cílové hladiny LDL-cholesterolu u pacientů s odlišným kardiovaskulárním rizikem?

reklama

Kalendář

Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

Partneri