;

Novinky

Rozdiely v stave dýchacích ciest u mužov a žien s CHOCHP: čo (ne)ovplyvňuje pohlavie

7.10.2022 | Aktuality Alergiológia a imunológia Pneumológia a ftizeológia Rádiodiagnostika Rádioterapia

Cieľom multicentrickej štúdie publikovanej v časopise Radiology bolo posúdiť, či štrukturálne zmeny v dýchacích cestách môžu mať u pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (CHOCHP) súvislosť s pohlavím.

Dizajn štúdie

Do medzinárodnej multicentrickej štúdie boli zapojení fajčiari, bývalí fajčiari a osoby, ktoré nikdy nefajčili. Stav dýchacích ciest pri vyšetrení CT bol posudzovaný pomocou 7 parametrov, okrem iného hrúbka steny dýchacích ciest, lúmen alebo objem dýchacích ciest. U fajčiarov sa pozornosť sústredila na súvislosť medzi sledovanými parametrami a pomerom FEV1/FVC, výsledky šesťminútového testu chôdze či skóre v dotazníku St. George´s Respiratory Questionnaire.

Výsledky

V skupine osôb, ktoré nikdy nefajčili, mali muži hrubšiu stenu dýchacích ciest než ženy. Hodnoty zistené pre lúmen dýchacích ciest boli nižšie u žien než u mužov, pričom vo výsledku boli zohľadnené anatomické rozdiely a celková kapacita pľúc (8,05 mm verzus 9,05 mm). U fajčiarov-mužov bola zistená väčšia plocha steny dýchacích ciest než u žien. Ženy mali užší priemer lúmenu než muži (7,80 mm verzus 8,69 mm).

 

Záver

Každá zmena v parametroch hodnotiacich stav dýchacích ciest (nižšie hodnoty lúmenu či vyššie hodnoty pri hrúbke steny dýchacích ciest) predstavovala u žien v porovnaní s mužmi zníženie pomeru FEV1/FVC, viac dyspnoe, horšiu kvalitu života, horšie výsledky v šesťminútovom teste chôdze aj kratší čas prežitia.

 

(pak)

 

Zdroj:

Bhatt S. P., Bodduluri S., Nakhmani A. et al. Sex Differences in Airways at Chest CT: Results from the COPDGene Cohort. Radiology. 2022 Aug 2: 212985, doi: 10.1148/radiol.212985. Dostupné na https://pubs.rsna.org/doi/10.1148/radiol.212985.

 

Zdroj: Pexels.com

Dalšie novinky

Přečíst článek
Roboty odhaľujú ďalšie tajomstvo DNA, ukazujú tým cestu k úspešnejšej liečbe chorôb spôsobených chybnými génmi

24.11.2022

Novovyvinuté programy umelej inteligencie (AI) dokážu presne predpovedať rolu regulačných prvkov DNA aj jej trojrozmernú (3D) štruktúru. Vďaka tomu by v budúcnosti mohli byť ľahšie liečiteľné choroby spôsobené chybnými génmi.

Přečíst článek
Účinnosť a bezpečnosť transkutánnej elektrickej neurostimulácie (TENS) pri liečbe akútnej a chronickej bolesti – metaanalýza 381 štúdií

7.11.2022

Transkutánna elektrická neurostimulácia dobre funguje pre okamžité symptomatické zmiernenie bolesti bez ohľadu na diagnózu na základe fyziologických dôkazov o inhibícii aktivity a excitability centrálnych nociceptívnych neurónov. Postup navyše môže robiť aj sám pacient.

Přečíst článek
Návrh rozpočtu pre rezort zdravotníctva SR – budí vášne, ale meniť sa (zatiaľ) nebude

3.11.2022

Pre zdravotnícke organizácie, zdravotné poisťovne aj ministra zdravotníctva V. Lengvarského je návrh rozpočtu pre zdravotníctvo na budúci rok neprijateľný. Ministerstvo financií SR však zmeny nechystá.

Přečíst článek
Ovplyvní konzumácia kávy a čaju klinické výsledky u pacientok s karcinómom prsníka?

2.11.2022

Autori štúdie, ktorá bola uverejnená v augustovom čísle periodika Cancer, sa pokúsili longitudinálne vyhodnotiť súvislosť konzumácie kávy a čaju s kvalitou života, úzkosťou, depresiou a prežitím pacientok s karcinómom prsníka.

Vyhledávání

Kvíz týždňa

Pondelok 28.11.2022

Centrální typ obezity: hraje roli v prognóze mortality?

reklama

Kalendář

Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

Partneri