;

Novinky

Rizikové faktory aterosklerózy u detí a mladých dospelých a neskorší výskyt ischemickej CMP

14.10.2022 | Aktuality Chirurgia cievna Interné lekárstvo Kardiochirurgia Kardiológia

Časopis JAMA Neurology publikoval výsledky štúdie, ktorá sa zaoberala súvislosťou medzi výskytom rizikových faktorov aterosklerózy u detí a dospelých do 49 rokov veku a následným výskytom ischemickej cievnej mozgovej príhody.

Cieľ štúdie

Incidencia ischemickej cievnej mozgovej príhody (iCMP) u mladých osôb v posledných dekádach rastie. Cieľom americkej štúdie bolo posúdiť potenciálnu súvislosť iCMP s aterosklerotickými rizikovými faktormi (hypertenzia, hyperlipidémia, diabetes, obezita, fajčenie) prítomnými pred jej vznikom v jednotlivých dekádach veku u osôb starých 29 dní až 49 rokov.

Výsledné zistenia

Do štúdie, pri ktorej prebiehal zber dát v rokoch 2000 – 2014, bolo zapojených 141 detí a adolescentov vo veku do 19 rokov, 364 kontrolných subjektov vo veku 0 – 19 rokov a ďalej 455 pacientov vo veku 20 – 49 rokov a 1 018 kontrolných subjektov z rovnakej vekovej kategórie. Pomer šancí (odds ratio, OR) výskytu iCMP pri výskyte niektorého z aterosklerotických rizikových faktorov (ARF) pred iCMP bol 1,87 (95 % CI 0,72 – 4,88) vo vekovej skupine 0 – 9 rokov, 1,0 (95 % CI 0,51 – 1,99) v kategórii 10 – 19 rokov, 2,3 (95 % CI 1,17 – 4,51) v kategórii 20 – 29 rokov, 3,57 (95 % CI 2,34 – 5,45) v kategórii 30 – 39 rokov a 4,91 (95 % CI 3,52 – 6,86) v kategórii 40 – 49 rokov. Prítomnosť ≥ 1 rizikového faktoru aterosklerózy bola spojená s 5,3-násobným zvýšením šance na výskyt iCMP vo veku 0 – 9 rokov, 2,75-násobným zvýšením vo veku 10 – 19 rokov, 7,3-násobným zvýšením vo veku 20 – 29 rokov, 9,9-násobným zvýšením vo veku 30 – 39 rokov a 9,35-násobným zvýšením vo veku 40 – 49 rokov. Ateroskleróza bola predpokladanou príčinou iCMP u 0 % pacientov vo veku 0 – 9 rokov, u 1,4 % vo veku  10 – 19 rokov, u 8,5 % vo veku 20 – 29 rokov, u 21,5 % vo veku 30 – 39 rokov a u 42,5 % vo veku 40 – 49 rokov.

 

Záver

Výsledky štúdie ukazujú, že ARF súvisiace s iCMP môžu byť prítomné už v detstve či mladej dospelosti a dosah ich prítomnosti na výskyt iCMP stúpa s vekom. Lekári evidujú viac mladých osôb s jedným či viac ARF medzi neskoršími pacientmi s iCMP než medzi osobami, ktoré iCMP nepostihne. Skríning a kroky smerujúce k redukcii rizikových faktorov by mali prebiehať čo najskôr, presná stratégia je však predmetom ďalšieho výskumu a analýz.

 

(pak)

 

Zdroj: Poisson S. N., Hills N. K., Sidney S., Fullerton H. J. Prevalence of Atherosclerotic Risk Factors Among Children and Young Adults With Arterial Ischemic Stroke. JAMA Neurol. 2022 Aug 1. doi: 10.1001/jamaneurol.2022.2077. Dostupné na https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35913708/.

Foto: Pexels.com

Dalšie novinky

Vyhledávání

Kvíz týždňa

Štvrtok 18.04.2024

Netypické projevy asociované se syndromem karpálního tunelu

reklama

Kalendář

Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

Partneri