;

Novinky

Rizikové faktory aterosklerózy u detí a mladých dospelých a neskorší výskyt ischemickej CMP

14.10.2022 | Aktuality Chirurgia cievna Interné lekárstvo Kardiochirurgia Kardiológia

Časopis JAMA Neurology publikoval výsledky štúdie, ktorá sa zaoberala súvislosťou medzi výskytom rizikových faktorov aterosklerózy u detí a dospelých do 49 rokov veku a následným výskytom ischemickej cievnej mozgovej príhody.

Cieľ štúdie

Incidencia ischemickej cievnej mozgovej príhody (iCMP) u mladých osôb v posledných dekádach rastie. Cieľom americkej štúdie bolo posúdiť potenciálnu súvislosť iCMP s aterosklerotickými rizikovými faktormi (hypertenzia, hyperlipidémia, diabetes, obezita, fajčenie) prítomnými pred jej vznikom v jednotlivých dekádach veku u osôb starých 29 dní až 49 rokov.

Výsledné zistenia

Do štúdie, pri ktorej prebiehal zber dát v rokoch 2000 – 2014, bolo zapojených 141 detí a adolescentov vo veku do 19 rokov, 364 kontrolných subjektov vo veku 0 – 19 rokov a ďalej 455 pacientov vo veku 20 – 49 rokov a 1 018 kontrolných subjektov z rovnakej vekovej kategórie. Pomer šancí (odds ratio, OR) výskytu iCMP pri výskyte niektorého z aterosklerotických rizikových faktorov (ARF) pred iCMP bol 1,87 (95 % CI 0,72 – 4,88) vo vekovej skupine 0 – 9 rokov, 1,0 (95 % CI 0,51 – 1,99) v kategórii 10 – 19 rokov, 2,3 (95 % CI 1,17 – 4,51) v kategórii 20 – 29 rokov, 3,57 (95 % CI 2,34 – 5,45) v kategórii 30 – 39 rokov a 4,91 (95 % CI 3,52 – 6,86) v kategórii 40 – 49 rokov. Prítomnosť ≥ 1 rizikového faktoru aterosklerózy bola spojená s 5,3-násobným zvýšením šance na výskyt iCMP vo veku 0 – 9 rokov, 2,75-násobným zvýšením vo veku 10 – 19 rokov, 7,3-násobným zvýšením vo veku 20 – 29 rokov, 9,9-násobným zvýšením vo veku 30 – 39 rokov a 9,35-násobným zvýšením vo veku 40 – 49 rokov. Ateroskleróza bola predpokladanou príčinou iCMP u 0 % pacientov vo veku 0 – 9 rokov, u 1,4 % vo veku  10 – 19 rokov, u 8,5 % vo veku 20 – 29 rokov, u 21,5 % vo veku 30 – 39 rokov a u 42,5 % vo veku 40 – 49 rokov.

 

Záver

Výsledky štúdie ukazujú, že ARF súvisiace s iCMP môžu byť prítomné už v detstve či mladej dospelosti a dosah ich prítomnosti na výskyt iCMP stúpa s vekom. Lekári evidujú viac mladých osôb s jedným či viac ARF medzi neskoršími pacientmi s iCMP než medzi osobami, ktoré iCMP nepostihne. Skríning a kroky smerujúce k redukcii rizikových faktorov by mali prebiehať čo najskôr, presná stratégia je však predmetom ďalšieho výskumu a analýz.

 

(pak)

 

Zdroj: Poisson S. N., Hills N. K., Sidney S., Fullerton H. J. Prevalence of Atherosclerotic Risk Factors Among Children and Young Adults With Arterial Ischemic Stroke. JAMA Neurol. 2022 Aug 1. doi: 10.1001/jamaneurol.2022.2077. Dostupné na https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35913708/.

Foto: Pexels.com

Dalšie novinky

Přečíst článek
Roboty odhaľujú ďalšie tajomstvo DNA, ukazujú tým cestu k úspešnejšej liečbe chorôb spôsobených chybnými génmi

24.11.2022

Novovyvinuté programy umelej inteligencie (AI) dokážu presne predpovedať rolu regulačných prvkov DNA aj jej trojrozmernú (3D) štruktúru. Vďaka tomu by v budúcnosti mohli byť ľahšie liečiteľné choroby spôsobené chybnými génmi.

Přečíst článek
Účinnosť a bezpečnosť transkutánnej elektrickej neurostimulácie (TENS) pri liečbe akútnej a chronickej bolesti – metaanalýza 381 štúdií

7.11.2022

Transkutánna elektrická neurostimulácia dobre funguje pre okamžité symptomatické zmiernenie bolesti bez ohľadu na diagnózu na základe fyziologických dôkazov o inhibícii aktivity a excitability centrálnych nociceptívnych neurónov. Postup navyše môže robiť aj sám pacient.

Přečíst článek
Návrh rozpočtu pre rezort zdravotníctva SR – budí vášne, ale meniť sa (zatiaľ) nebude

3.11.2022

Pre zdravotnícke organizácie, zdravotné poisťovne aj ministra zdravotníctva V. Lengvarského je návrh rozpočtu pre zdravotníctvo na budúci rok neprijateľný. Ministerstvo financií SR však zmeny nechystá.

Přečíst článek
Ovplyvní konzumácia kávy a čaju klinické výsledky u pacientok s karcinómom prsníka?

2.11.2022

Autori štúdie, ktorá bola uverejnená v augustovom čísle periodika Cancer, sa pokúsili longitudinálne vyhodnotiť súvislosť konzumácie kávy a čaju s kvalitou života, úzkosťou, depresiou a prežitím pacientok s karcinómom prsníka.

Vyhledávání

Kvíz týždňa

Pondelok 28.11.2022

Centrální typ obezity: hraje roli v prognóze mortality?

reklama

Kalendář

Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

Partneri