;

Novinky

Reprodukčné faktory zohrávajú významnú rolu v riziku vzniku karcinómov pľúc u žien

10.11.2021 | Aktuality Gynekológia a pôrodníctvo Onkológia Reprodukčná medicína

Práce vykonané v uplynulých rokoch naznačujú existenciu asociácie medzi faktormi ženskej reprodukcie a rizikom rozvoja určitých typov karcinómu pľúc, hlavne u žien nefajčiarok. Na overenie tejto hypotézy výskumníci z japonského Tokia zrevidovali dáta zo štúdie s vyše 42 000 ženam

Dizajn štúdie

Prospektívna kohortová štúdia, na ktorej sa zúčastnilo 42 615 žien – nefajčiarok, skúmala prípadnú súvislosť medzi ženskými reprodukčnými pochodmi, pohlavnými hormónmi a rizikom rozvoja určitých typov pľúcnych nádorov s ohľadom na ich histológiu. Medzi probandkami bolo aj 400 žien, u ktorých bola diagnostikovaná rakovina pľúc. Štúdia pokrývala celkovo 21 rokov a poskytla množstvo údajov o diagnostikovaných nádoroch, reprodukčných faktoroch aj o celkovom zdraví týchto účastníčok. Autori ich spracovali pomocou Coxových modelov proporcionálnych rizík.

Výsledky

Táto analýza ukázala, že dlhší čas fertility (≥ 36 rokov oproti ≤ 32 rokov) bol asociovaný so zvýšením rizika adenokarcinómu pľúc (HR 1,48; 95 % CI; 1,07 – 2,06, Ptrend = 0,01), nie teda so všetkými typmi rakoviny pľúc alebo s non-adenokarcinómami. Obdobne to bolo s neskorou menopauzou (≥ 50 rokov), ktorá bola asociovaná so zvýšením rizika adenokarcinómu (oproti menopauze vo veku ≤ 47 rokov, HR 1,41; 95 % CI; 1,01 – 1,96, Ptrend = 0,04). V porovnaní s premenopauzálnymi ženami mali zvýšené riziko adenokarcinómu ženy s prirodzenou menopauzou (HR, 1,99; 95 % CI, 1,02 – 3,88) alebo chirurgickou menopauzou (HR 2,75; 95 % CI; 1,33 – 5,67). Naproti tomu dojčenie bolo spojené s významným znížením rizika adenokarcinómu (HR 0,51; 95 % CI; 0,28 – 0,92).

Nebola zaznamenaná významná asociácia rizika s počtom detí, vekom v čase prvého pôrodu, užívaním hormonálnych prípravkov ani s dĺžkou menštruačného cyklu.

Záver

Reprodukčné faktory môžu hrať významnú rolu v pľúcnej karcinogenéze. Budúce štúdie by mali vziať do úvahy aj biomarkery estrogénu a progesterónu a zamerať sa na rolu jednotlivých endogénnych hormónov v rozvoji bronchogénneho karcinómu pľúc.

(pez)

Zdroj: Calistus Wilunda, Norie Sawada, Taiki Yamaji, Motoki Iwasaki, Manami Inoue and Shoichiro Tsugane. Reproductive Factors and Lung Cancer Risk among Never-Smoking Japanese Women with 21 Years of Follow-Up: A Cohort Study. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev April 28 2021 DOI: 10.1158/1055-9965.EPI-20-1399. Dostupné na https://cebp.aacrjournals.org/content/early/2021/04/28/1055-9965.EPI-20-1399.long.

Foto: Pixabay.com

Dalšie novinky

Vyhledávání

Kvíz týždňa

Streda 08.12.2021

Spoznajte nepriame znaky pľúcnej hypertenzie

reklama

Kalendář

Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

Partneri