;

Novinky

Prezidentka SR uľahčí vstup zahraničných zdravotníckych pracovníkov na slovenský trh práce

30.3.2022 | Právo Všetky špecializácie

Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala novelu zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Schválila tak okrem iného jednoduchší vstup zdravotníckych pracovníkov zo zahraničia a urýchlenie ich uplatnenia v slovenskom zdravotníctve.

Novela upraví podmienky pre overovanie ovládania štátneho jazyka v rozsahu nevyhnutnom pre výkon zdravotníckeho povolania. Bude takisto možné skrátiť lehoty pre uznávanie dokladov o ďalšej odbornej príprave zdravotníckych pracovníkov vydaných vzdelávacími inštitúciami alebo inými príslušnými orgánmi podľa právnych predpisov členských štátov Európskej únie alebo tretích krajín.

Pre vybrané profesie

Zjednoduší sa aj uznávanie dokladov o lekárskej špecializácii a zníži sa administratívna záťaž žiadateľov. Podľa Ministerstva zdravotníctva SR je cieľom navrhovanej právnej úpravy uľahčiť prístup k výkonu niektorých zdravotníckych profesií, a to zrušením podmienky preukázania odbornej spôsobilosti na výkon odbornej pracovnej činnosti. Ide napríklad o zdravotnícku profesiu psychológ, logopéd, fyzik a laboratórny diagnostik a ďalšie. Proces sa zjednoduší aj získaním osvedčenia o príprave na prácu v zdravotníctve.

 

Rýchlejšie k pacientom

Budú tiež spresnené podmienky pre akreditáciu študijných programov a povinnosti vzdelávacích inštitúcií, ktoré získali akreditáciu pre uskutočňovanie programov ďalšieho vzdelávania. Niektoré ustanovenia týkajúce sa štúdia rezidentov budú zmenené. Možnosť absolvovať dočasnú odbornú stáž bude predĺžená, a to aj na obdobie po skončení pandemickej krízy. Študenti všeobecného lekárstva sa potom budú môcť zapojiť do poskytovania zdravotnej starostlivosti už po absolvovaní šiestich semestrov.

 

(nov)

 

Zdroj: Prezidentka odobrila ľahší vstup zdravotníkov z cudziny. TASR. 8. 3. 2022. Dostupné na https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/619357-prezidentka-odobrila-lahsi-vstup-zdravotnikov-z-cudziny/.

 

Foto: Pexels.com

Dalšie novinky

Vyhledávání

Kvíz týždňa

Sobota 21.05.2022

Jedna metoda screeningu fibrilace síní vykazuje nejvyšší specificitu. Víte, která to je?

reklama

Kalendář

Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

Partneri