;

Novinky

Precízna onkológia stavia na avatarov

22.3.2023 | Aktuality Onkológia

Vedci sa neúnavne snažia spresniť a tým pádom aj zlepšiť liečbu osôb s rakovinou. Zásadným zlomom by mohli byť 3D avatary nádorov pacientov, vďaka ktorým by lekári rýchlejšie a hlavne celkom cielene volili klinickú liečbu.

Onkologickí pacienti väčšinou podstupujú liečbu, ktorá má mnoho vedľajších účinkov a je pre ich organizmus toxická. Cieľom tzv. precíznej medicíny je dopriať každému pacientovi po všetkých stránkach tú najoptimálnejšiu terapiu. Odborníci z celého sveta sa v súčasnosti usilovne snažia o vytvorenie „avatarov“ nádorov pacientov. Na nich by sa testovala zvažovaná liečba pacienta a v prípade úspechu by následne došlo k podaniu presne zacielenej terapie chorému.

Pomoc vďaka vizualizácii

Nedávno zverejnený dokument Cancer Cell, ktorý zastrešuje vodcovské názory výskumného aj klinického sektora Spojených štátov aj Európy, vytýčil víziu funkčnej precíznej medicíny budúcej generácie. Sú tu odporúčané opatrenia, ktoré umožnia, aby sa 3D avatary nádorov pacientov (3D-PTA) stali vodidlom pre rozhodovanie o klinickej liečbe. Podľa autorov dokumentu spočíva sila 3D-PTA v ich presnom reálnom zobrazení nádoru s jeho mikroprostredím a ďalej v ich rýchlosti a škálovateľnosti na testovanie a predpovedanie účinnosti možných liekov.

 

Vedieť o pacientoch všetko

Čo sa hlavnej roly 3D-PTA pri maximalizácii spresňovania liečby rakoviny týka, treba ešte urobiť veľa krokov k štandardizácii metód a kritérií. Je nutné okrem iného navrhnúť klinické štúdie a zahrnúť do nich kompletné údaje o pacientoch tak, aby bol dosiahnutý čo najlepší výsledok v personalizovanej starostlivosti. Používanie týchto nástrojov a zdrojov však môže zahŕňať veľkú rozmanitosť materiálov, metód a nakladania s dátami. Na zaistenie presnosti a integrity pre akékoľvek klinické rozhodovanie je potrebné vyvinúť veľké úsilie na spojenie, štandardizáciu a overenie použitia 3D-PTA.

 

Prepojiť a zdieľať

Autori zdôrazňujú, že okrem zjednotenia a štandardizácie protokolov v rámci rozsiahleho počtu výskumných inštitúcií musí dôjsť ku kvantifikácii pomocou validovaných softvérových ciest. Informácie musia byť zdieľané medzi všetkými zúčastnenými výskumnými skupinami. Odporúčajú tiež, aby bol zostavený rozsiahlejší klinický profil pacienta. Inovatívne návrhy klinických štúdií môžu pomôcť s výberom pacientov pre konkrétne štúdie alebo vlastnú liečbu, najmä v spojení s klinickými a demografickými informáciami o pacientovi.

Integrácia dát z existujúcich iniciatív týkajúcich sa 3D-PTA môže posunúť precíznu medicínu na novú úroveň a poskytnúť lepšie prostriedky pre optimálnu voľbu medzi schválenými terapeutickými liekmi aj skúmanými alternatívnymi nechemoterapeutickými liekmi. Môže byť tiež nádejou pre pacientov, ktorí bojujú s rezistenciou na lieky.

 

(nov)

 

Zdroj: 3D-Patient Tumor Avatars: Maximizing their Potential for Next-Generation Precision Oncology. 20. 12. 2022. Digital Health News. Dostupné na https://www.digitalhealthnews.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=6852:3d-patient-tumor-avatars-maximizing-their-potential-for-next-generation-precision-oncology&catid=164:research.

 

Originálna štúdia: Shree Bose, Barroso M., Chheda M. G., Clevers H., Elez E., Kaochar S., Kopetz S. E., Li X. N., Meric-Bernstam F., Meyer C. A., Mou H., Naegle K. M., Pera M. F., Perova Z., Politi K. A., Raphael B. J., Robson P., Sears R. C., Tabernero J., Tuveson D. A., Welm A. L., Welm B. E., Willey C. D., Salnikow K., Chuang J. H., Shen X. A path to translation: How 3D patient tumor avatars enable next generation precision oncology.
Cancer Cell. 2022 Dec 12; 40 (12): 1448 – 1453. doi: 
10.1016/j.ccell.2022.09.017. Dostupné na https://www.digitalhealthnews.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=6852:3d-patient-tumor-avatars-maximizing-their-potential-for-next-generation-precision-oncology&catid=164:research.

 

Foto: Pixabay.com

Dalšie novinky

Vyhledávání

Kvíz týždňa

Utorok 26.09.2023

Ženské reprodukční zdraví a kardiovaskulární onemocnění

reklama

Kalendář

Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

Partneri