;

Novinky

Perzistujúca bolesť hlavy po CMP: incidencia a charakteristika

24.10.2022 | Aktuality Chirurgia cievna Neurológia Psychiatria

Bolesť hlavy súvisiaca s prekonanou ischemickou cievnou mozgovou príhodou (CMP), trvajúca dlhšie než 3 mesiace, nie je výnimočný jav, napriek tomu patrí k málo prebádaným témam. Na rôzne faktory súvisiace s perzistujúcou bolesťou sa preto zamerala nasledujúca štúdia.

Dizajn štúdie

Na štúdii sa zúčastnilo 550 pacientov vo veku priemerne 63 rokov, z ktorých 529 bolo sledovaných najmenej tri mesiace po CMP. Hlavným cieľom štúdie bolo stanoviť incidenciu perzistujúcej bolesti hlavy súvisiacej s prekonanou CMP a ďalej analyzovať jej charakteristiky a zistiť prevalenciu bolesti súvisiacej s nadmernou medikáciou. Na hodnotenie boli využité pološtruktúrované rozhovory.

Autori štúdie upozorňujú na prehliadaný problém

Tri mesiace po prekonaní CMP trpelo bolesťou hlavy 61 pacientov (11,5 %). U 34 osôb išlo o nový typ bolesti hlavy, 21 osôb uvádzalo zmenenú charakteristiku bolesti a 6 pacientov trpelo rovnakým typom bolesti ako v minulosti. U 55 osôb (10,4 %) hodnotili autori štúdie bolesť pripisovanú prekonanej CMP ako perzistujúcu. Frekvencia bolestí u pacientov klesala len pozvoľna a u tretiny z nich bolesť súvisela s nadužívaním medikácie. Na bolestiach hlavy sa podľa autorov štúdie podieľa tiež nedostatok spánku, infekt mozočka či stav pacientov hodnotený menej než 8 bodmi na škále NIHSS. Perzistujúcu bolesť označili za podceňovaný problém, který je v tieni ďalších závažných následkov CMP, napriek tomu, že má značne negatívne dopady na kvalitu života. V následnej starostlivosti o pacientov po CMP preto odporúčajú venovať tejto problematike väčšiu pozornosť.

 

(pak)

 

Zdroj: Lebedeva E. R., Ushenin A. V., Gurary N. M. et al. Persistent headache after first-ever ischemic stroke: clinical characteristics and factors associated with its development. J Headache Pain 2022; 23 (1): 103, doi:10.1186/s10194-022-01479-9. Dostupné na: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35978288/

 

Foto: Pexels.com

Dalšie novinky

Přečíst článek
Roboty odhaľujú ďalšie tajomstvo DNA, ukazujú tým cestu k úspešnejšej liečbe chorôb spôsobených chybnými génmi

24.11.2022

Novovyvinuté programy umelej inteligencie (AI) dokážu presne predpovedať rolu regulačných prvkov DNA aj jej trojrozmernú (3D) štruktúru. Vďaka tomu by v budúcnosti mohli byť ľahšie liečiteľné choroby spôsobené chybnými génmi.

Přečíst článek
Účinnosť a bezpečnosť transkutánnej elektrickej neurostimulácie (TENS) pri liečbe akútnej a chronickej bolesti – metaanalýza 381 štúdií

7.11.2022

Transkutánna elektrická neurostimulácia dobre funguje pre okamžité symptomatické zmiernenie bolesti bez ohľadu na diagnózu na základe fyziologických dôkazov o inhibícii aktivity a excitability centrálnych nociceptívnych neurónov. Postup navyše môže robiť aj sám pacient.

Přečíst článek
Návrh rozpočtu pre rezort zdravotníctva SR – budí vášne, ale meniť sa (zatiaľ) nebude

3.11.2022

Pre zdravotnícke organizácie, zdravotné poisťovne aj ministra zdravotníctva V. Lengvarského je návrh rozpočtu pre zdravotníctvo na budúci rok neprijateľný. Ministerstvo financií SR však zmeny nechystá.

Přečíst článek
Ovplyvní konzumácia kávy a čaju klinické výsledky u pacientok s karcinómom prsníka?

2.11.2022

Autori štúdie, ktorá bola uverejnená v augustovom čísle periodika Cancer, sa pokúsili longitudinálne vyhodnotiť súvislosť konzumácie kávy a čaju s kvalitou života, úzkosťou, depresiou a prežitím pacientok s karcinómom prsníka.

Vyhledávání

Kvíz týždňa

Pondelok 28.11.2022

Centrální typ obezity: hraje roli v prognóze mortality?

reklama

Kalendář

Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

Partneri