;

Novinky

Ovplyvní konzumácia kávy a čaju klinické výsledky u pacientok s karcinómom prsníka?

2.11.2022 | Aktuality Gynekológia a pôrodníctvo Onkológia

Autori štúdie, ktorá bola uverejnená v augustovom čísle periodika Cancer, sa pokúsili longitudinálne vyhodnotiť súvislosť konzumácie kávy a čaju s kvalitou života, úzkosťou, depresiou a prežitím pacientok s karcinómom prsníka.

Úvod

Karcinóm prsníka je najčastejšie diagnostikovaným zhubným ochorením u žien vo vyspelých krajinách. V súčasnosti žije v Spojených štátoch a v Európe odhadom 5 miliónov osôb, ktoré prežili karcinóm prsníka, a očakáva sa, že tento počet sa v budúcom desaťročí zvýši. Značná časť pacientok má pretrvávajúce fyzické a psychické následky.

Súčasné štandardy zahŕňajú model komplexnej starostlivosti, ktorá sa zameriava na potreby špecifické pre dané ochorenie a na všeobecnú podporu zdravia. Modifikovateľné faktory životného štýlu, ako je nezdravá strava, nedostatočná fyzická aktivita a nadváha, sú spojené s horšími onkologickými výsledkami, znížením kvality života a závažnejšími symptómami súvisiacimi s liečbou.

Dôležitou témou pre osoby, ktoré prežili karcinóm prsníka, je výživa. Tieto ženy uvádzajú, že si po stanovení diagnózy osvojili zdravšie stravovacie návyky. Súčasne od svojich ošetrujúcich lekárov požadujú informácie, ako dosiahnuť lepší celkový zdravotný stavu a prognózy a zmiernenie príznakov svojho ochorenia. Štúdie však uvádzajú, že značná časť pacientok odporúčania týkajúce sa stravy nedodržuje.

Káva a čaj patria medzi najčastejšie konzumované nápoje na svete a obsahujú značné množstvo kofeínu aj ďalších bioaktívnych látok. Tieto látky vykazujú priaznivé účinky na zdravie (napr. protizápalové a antioxidačné vlastnosti), v súvislosti s ich konzumáciou však bolo opísané aj zvýšenie hladiny cholesterolu. Vyššia konzumácia kávy a čaju bola už v minulosti spájaná so znížením rizika diabetu 2. typu, kardiovaskulárnych a neurodegeneratívnych ochorení. Niektoré zdroje opisujú vplyv konzumácie kávy a čaju na zníženie rizika vzniku niektorých typov nádorových ochorení a úmrtia na nich.

Metódy

Autori do štúdie zahrnuli pacientky s karcinómom prsníka štádia I – III, na ktorej sa zúčastnili štúdie CANTO a poskytli údaje o konzumácii kávy a čaju v 1. až 4. roku po stanovení tejto onkologickej diagnózy. Pacientky boli rozdelené do 4 skupín podľa dennej konzumácie kávy alebo čaju. Súvislosť medzi spotrebou čaju alebo kávy, výsledkami uvádzanými pacientkami (PRO) a klinickými výsledkami bola hodnotená pomocou multivariačných zmiešaných modelov a Coxových modelov.

Na hodnotenie výsledkov uvádzaných pacientkami bol využitý 30-položkový dotazník hodnotiaci oblasti fungovania (napr. fyzické, emocionálne, roly) a všeobecné symptómy spojené s nádorovým ochorením (napr. únava, bolesť, nevoľnosť/vracanie, strata chuti do jedla). Súhrnné skóre C30 bolo potom vypočítané ako priemer 13 škál QLQ. Pomocou dotazníka EORTC QLQ-FA1232 bol zároveň zisťovaný fyzický, emočný a kognitívny rozmer únavy probandiek. Použitá bola aj škála na hodnotenie úzkosti a depresie (Hospital Anxiety and Depression Scale, HADS).

Hodnotené klinické výsledky zahŕňali prežitie bez invazívneho ochorenia, prežitie bez vzdialených metastáz a celkové prežitie.

 

Výsledky

U 3 788 zaradených pacientok autori určili 4 vzorce spotreby čaju alebo kávy: nízka, t. j. < 1 šálka/deň (25,8 %), stredná, t. j. 2 šálky/deň (37,6 %), vysoká, t. j. 3 šálky/deň (25,3 %) a veľmi vysoká, t. j. ≥ 4 šálky/deň (11,3 %).

Pacientky v skupine s veľmi vysokou konzumáciou boli oproti pacientkam s nízkou konzumáciou mladšieho veku, častejšie fajčiarky, mali vyšší mesačný príjem a vyššie vzdelanie.

Všetky výsledky uvádzané pacientkami aj výsledky prežitia boli vo všetkých štyroch skupinách porovnateľné.

 

Záver

Viac než tretina pacientok s karcinómom prsníka uviedla vysokú alebo veľmi vysokú spotrebu kávy alebo čaju počas 4 rokov po stanovení diagnózy. Autori však nezistili žiadnu súvislosť medzi spotrebou kávy alebo čaju a kvalitou života či prežitím pacientok.

 

(amo)

 

 

Zdroj: Soldato D., Havas J., Crane T. E., et al. Coffee and tea consumption, patient-reported, and clinical outcomes in a longitudinal study of patients with breast cancer. Cancer. 2022; 128 (19): 3552–3563. doi:10.1002/cncr.34401. Dostupné na https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35913436/.

 

 

Foto: Pexels.com

Dalšie novinky

Přečíst článek
Roboty odhaľujú ďalšie tajomstvo DNA, ukazujú tým cestu k úspešnejšej liečbe chorôb spôsobených chybnými génmi

24.11.2022

Novovyvinuté programy umelej inteligencie (AI) dokážu presne predpovedať rolu regulačných prvkov DNA aj jej trojrozmernú (3D) štruktúru. Vďaka tomu by v budúcnosti mohli byť ľahšie liečiteľné choroby spôsobené chybnými génmi.

Přečíst článek
Účinnosť a bezpečnosť transkutánnej elektrickej neurostimulácie (TENS) pri liečbe akútnej a chronickej bolesti – metaanalýza 381 štúdií

7.11.2022

Transkutánna elektrická neurostimulácia dobre funguje pre okamžité symptomatické zmiernenie bolesti bez ohľadu na diagnózu na základe fyziologických dôkazov o inhibícii aktivity a excitability centrálnych nociceptívnych neurónov. Postup navyše môže robiť aj sám pacient.

Přečíst článek
Návrh rozpočtu pre rezort zdravotníctva SR – budí vášne, ale meniť sa (zatiaľ) nebude

3.11.2022

Pre zdravotnícke organizácie, zdravotné poisťovne aj ministra zdravotníctva V. Lengvarského je návrh rozpočtu pre zdravotníctvo na budúci rok neprijateľný. Ministerstvo financií SR však zmeny nechystá.

Přečíst článek
Generiká môžu pomôcť slovenskému zdravotníctvu

2.11.2022

Ministerstvo zdravotníctva SR sa snaží v dnešnej neľahkej dobe hľadať úspory, kde sa dá. Podľa aktuálnych zistení by jedným z riešení mohlo byť masívnejšie používanie liekov kopírujúcich originály.

Vyhledávání

Kvíz týždňa

Pondelok 28.11.2022

Centrální typ obezity: hraje roli v prognóze mortality?

reklama

Kalendář

Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

Partneri