;

Novinky

Národný ketamínový register sa v USA pomaly stáva nutnosťou

6.4.2023 | Aktuality Adiktológia Neurológia Psychiatria

Ketamín je nielen anestetikum, ale v poslednom čase tiež stále viac využívaná rekreačná droga. Navyše sa táto látka začala používať aj v liečbe rezistentnej depresie. Spotreba ketamínu v Spojených štátoch prudko stúpa, čo odborníkov znepokojuje.

Záujem o antidepresívne účinky ketamínu rastie od roku 2000, keď jedna malá štúdia naznačila rýchle zmiernenie depresie pri jeho podávaní. Terajší výskum skôr ukazuje, že ketamín zmierňuje príznaky u pacientov s depresiou rezistentnou na liečbu. Štúdie na túto tému sú však malé a retrospektívne, žiadna z nich zatiaľ neponúkla dlhodobé výsledky vrátane vedľajších účinkov a rizika vzniku závislosti. Aj napriek tomu lekári, ktorí sa snažia pomôcť zhruba tretine pacientov s ťažkou depresiou, nereagujúci na liečbu prvej línie, liek stále častejšie predpisujú.

Nutnosť dohľadu

Doktor Gerard Sanacora, profesor psychiatrie na Yaleovej univerzite v New Havene, sa usiluje už viac ako päť rokov o vytvorenie ketamínového registra. Ako hovorí, v minulosti sa riešila otázka, či je register vôbec potrebný. Dnes už je vzhľadom na nárast spotreby ketamínu jasné, že áno. Register by zhromažďoval údaje o dávkovaní, početnosti liečby, nežiaducich účinkoch a dlhodobých výsledkoch u pacientov, ktorí terapiu ketamínom podstupujú z dôvodu depresie a ďalších duševných ochorení. Databáza by následne poskytovala tak veľmi potrebné údaje pre rozsiahle dlhodobé štúdie, ktoré by mohli byť využité na vypracovanie terapeutických odporučení, certifikačných programov a prípadne aj akreditačných štandardov pre poskytovateľov. Zdá sa však, že stále neexistuje jednoznačný smer k vytvoreniu registra a nie je jasné, kto by prevzal zodpovednosť za jeho vedenie, kto by ho platil a ako by fungoval.

 

Uvoľnenie pravidiel

Napriek všetkým nejasnostiam podpora registra rastie. Mnohé sa totiž zmenilo. Predovšetkým bol v roku 2019 schválený esketamín, ketamín vo forme pre intranazálne podanie na liečbu rezistentnej depresie. V roku 2020 bola indikácia lieku rozšírená o veľkú depresívnu poruchu a akútne samovražedné myšlienky alebo správanie. Prudko narástol aj počet lekárov a pracovísk predpisujúcich ketamín. Len za posledný rok sa počet členov Americkej spoločnosti ketamínových lekárov, psychoterapeutov a praktikov (ASKP) zvýšil z 300 na viac než 500. Počet ketamínových kliník v Spojených štátoch sa odhaduje na 500 až 750. Rastie aj nelegálne užívanie ketamínu. Významnú rolu zohrala tiež covidová pandémia. Americký úrad na potieranie drog (DEA) v tom čase vydal výnimku v tom znení, že praktickí lekári registrovaní v DEA môžu predpisovať určité látky vrátane ketamínu prostredníctvom telemedicíny bez osobného vyšetrenia. Okamžite sa objavili spoločnosti, ktoré predpisujú perorálny ketamín online a domáce použitie, takmer bez akéhokoľvek dohľadu.

 

Len od školeného odborníka

Podľa doktorky Lisy Hardingovej, viceprezidentky ASKP, nie je problémom samotný ketamín, ale fakt, že s ketamínom manipulujú osoby bez vzdelania v oblasti jeho užívania a niekedy aj bez formálneho vzdelania v oblasti duševného zdravia. ASKP preto pripravila program pre školenie psychiatrov a ďalších kvalifikovaných odborníkov v oblasti duševného zdravia, ktorí ketamín predpisujú. Súčasťou programu, ktorý je plánovaný na jún 2023, bude tiež diskusia o tom, ako by register užívania ketamínu mohol pomôcť riešiť obavy o bezpečnosť pacientov. Register by podľa Dr. Hardingovej mohol tiež pomôcť vytvoriť štandardy pre podávanie ketamínu.

 

Financovanie registra

Vedenie ASKP síce myšlienku ketamínového registra podporuje, potrebuje však záruky, že nebude znamenať prekážku pre liečbu. V ideálnom prípade by register využíval súčasné nástroje na zber dát a niektorý z mechanizmov pre zadávanie údajov pacientmi. Aby bolo možné zhromaždiť dostatok údajov pre kvalitný výskum, ktorý by umožnil vypracovať terapeutické odporúčania, školiaci program a akreditačné štandardy, mal by register zahŕňať asi 10 000 pacientov. To všetko vyžaduje financie, čo je primárna prekážka, ktorú musia zástancovia registra zdolať.

 

(nov)

 

Zdroj: Burton W. K. Time for a National Ketamine Registry, Experts Say – Medscape – Feb 15, 2023. Dostupné na https://www.medscape.com/viewarticle/988310.

 

Foto: Pixabay.com

Dalšie novinky

Vyhledávání

Kvíz týždňa

Nedeľa 16.06.2024

Netypické projevy asociované se syndromem karpálního tunelu

reklama

Kalendář

Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

Partneri