;

Novinky

Nadmerná spavosť ako dôsledok dlhého covidu

1.3.2023 | Aktuality Všetky špecializácie

Ochorenie covid-19 síce u časti pacientov skončí odznením akútnych príznakov, je však mnoho osôb, ktoré trpia komplikáciami aj po dlhom čase. K častým ťažkostiam pritom patria aj poruchy spánku.

Podľa štúdie publikovanej v časopise BMC Neurology boli celosvetovo u pacientov s tzv. dlhým covidom relatívne často hlásené poruchy spánku, najmä nespavosť. Novinkou však je, že autori výskumu u týchto pacientov identifikovali aj prípady nadmernej spavosti, čiže hypersomnie.

Ataky ospalosti

Neurologička a špecialistka na spánkovú medicínu Álissa Moura z univerzity v Ceará hovorí, že hypersomniu možno definovať ako neschopnosť zostať efektívne hore počas bdenia. K stavom nadmernej ospalosti dochádza potom v nevhodných situáciách, napríklad pri rozhovore alebo pri jedle. Tieto epizódy sa pritom vyskytujú, aj keď sa pacienti dobre a pokojne vyspali počas noci.

 

Covid vyčerpáva

Štúdia skúmajúca výskyt hypersomnie u osôb s dlhým covidom zahŕňala 189 pacientov, ktorí boli sledovaní v neurologickej ambulancii univerzitnej nemocnice v Ceará. Všetci pacienti mali infekciu SARS-CoV-2 potvrdenú pomocou reverznej transkripcie nasledovanej polymerázovou reťazovou reakciou (RT-PCR) počas najmenej 4 týždňov a mali pretrvávajúce príznaky predĺženého covidu-19. Pri neurologickom vyšetrení 48 účastníkov (25,3 %) uviedlo ťažkosti súvisiace so spánkom, 42 respondentov (22,2 %) trpelo nespavosťou. Nadmerná spavosť trápila 6 pacientov (3,17 %). Pritom žiadny z účastníkov nemal pred infekciou SARS-CoV-2 problémy so spánkom. Podskupina 4 pacientov s nadmernou spavosťou podstúpila polysomnografiu, viacnásobné testovanie spánkovej latencie a aktigrafiu. U 2 pacientov bola diagnostikovaná centrálna hypersomnia a u 1 narkolepsia. U štvrtého účastníka došlo k spontánnemu vymiznutiu ťažkostí po 6 mesiacoch – teda pred prvým hodnotením štúdie.

 

Bez spánku telo nefunguje

Identifikácia prípadov centrálnej hypersomnie u pacientov s predĺženým covidom naznačuje, že rovnako ako iné vírusy je SARS-CoV-2 tiež schopný spôsobiť lézie v centrálnom nervovom systéme. Tie postihujú jadrá súvisiace so systémom spánok-bdenie, čo spôsobuje stav hypersomnie a zvýšenej dennej spavosti s narušenou funkčnosťou pacientov. Výskum tiež ukázal, že prípadné užívanie kortikosteroidov bolo u týchto osôb spojené s nespavosťou a nadmernou spavosťou, zatiaľ čo depresívna porucha bola sprevádzaná nadmernou spavosťou. Vedci takisto zistili vyšší výskyt subjektívneho zhoršenia kognitívnych funkcií u pacientov s poruchami spánku. V súčasnosti tím dokončuje druhý rok sledovania pacientov.

 

(nov)

 

Zdroj: Hypersomnia is a symptom in prolonged COVID-19. Univadis from Medscape. 11. 1. 2023. Dostupné na

https://www.univadis.com/viewarticle/hypersomnia-symptom-prolonged-covid-19-2023a10000jp-b95efb69-dbd4-4031-b12d-436eaf89cdbf?sso=true&utm_content=5066534&utm_medium=email&utm_term=&uac=121639BT&ecd=mkm_ret_230113_uniday_MUDGLOBAL_5066534&utm_source=&utm_campaign=medical%20update%20daily.

 

Foto: Pexels.com

Dalšie novinky

Vyhledávání

Kvíz týždňa

Pondelok 20.05.2024

Netypické projevy asociované se syndromem karpálního tunelu

reklama

Kalendář

Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

Partneri