;

Novinky

Hypoxémiu pri akútnom respiračnom zlyhaní pri ochorení COVID-19 môžu zmierniť probiotiká

14.9.2022 | Aktuality Infekčná medicína Interné lekárstvo Pneumológia a ftizeológia

Probiotiká možno využiť nielen ako prevenciu, ale aj ako podporu liečby osôb s akútnym respiračným zlyhaním v dôsledku pneumónie vyvolanej SARS-Cov-2.

Probiotikum v prevencii akútneho respiračného zlyhania pri COVID-19

Už skôr bolo publikované, že podávanie probiotík SLAB51 znižuje riziko rozvoja respiračného zlyhania u pacientov s ťažkým priebehom COVID-19, a to cestou aktivácie mechanizmov šetriacich kyslík, ktoré šetria kyslík pre orgány kritické pre prežitie.

Hodnotenie pridania probiotika u pacientov s neinvazívnou mechanickou ventiláciou

Retrospektívna analýza zverejnená v časopise Biomedicines sa venovala hodnoteniu možného prínosu tohto probiotika u 36 pacientov s covidovou pneumóniou, ktorí potrebovali neinvazívnu mechanickú ventiláciu pomocou prístroja na udržanie pozitívneho tlaku v dýchacích cestách (CPAP). Porovnávaná bola štandardná starostlivosť (SOC) a SOC doplnená perorálnym podávaním probiotika SLAB51. Sledovaná bola saturácia krvi kyslíkom, krvný obraz a klinické parametre, a to počas prvých 24 hodín hospitalizácie a následne tretí a siedmy deň. Primárnym sledovaným parametrom bola dĺžka použitia CPAD.

 

Zmiernenie hypoxémie, skrátenie mechanickej ventilácie

Pri začatí sledovania mali pacienti v skupine liečenej probiotikami nižšiu saturáciu krvi kyslíkom než kontrolná skupina so samotným SOC, tretí deň sa však situácia obrátila. Siedmy deň potreboval CPAP významne nižší podiel pacientov v skupine liečenej probiotikami než v skupine bez nich. Všetci pacienti mali pri začatí štúdie trombocytopéniu. Po troch dňoch bol v skupine s probiotikami zistený významný nárast počtu trombocytov, v kontrolnej skupine pokles. Miera oxidačného stresu meraná podľa hladiny malondialdehydu u pacientov liečených probiotikami v priebehu času mierne klesala, zatiaľ čo pri skupine bez probiotík stúpala.

 

Záver

Výsledky tejto retrospektívnej analýzy vykonanej v reálnej praxi ukazujú rýchly a významný prínos pridania probiotík do liečby pacientov s akútnym respiračným zlyhaním pri covidovej pneumónii. Podávanie probiotika SLAB51 bolo spojené s významným zvýšením saturácie krvi kyslíkom a skrátením času používania CPAP.

 

(nov)

 

Zdroj: Trinchieri V., Marazzato M., Ceccarelli G., et al. Exploiting Bacteria for Improving Hypoxemia of COVID-19 Patients. Biomedicines. 2022 Aug 1; 10(8): 1851. Dostupné na https://www.mdpi.com/2227-9059/10/8/1851.

 

Foto: Unsplash.com

Dalšie novinky

Přečíst článek
Adjuvantné verzus neadjuvantné vakcíny proti chrípke – vplyv na výskyt hospitalizácií zo všetkých príčin

21.9.2022

Vyššia účinnosť adjuvantnej trivalentnej chrípkovej vakcíny oproti neadjuvantnej forme z hľadiska prevencie hospitalizácií zo všetkých príčin bola preukázaná len počas 1 chrípkovej sezóny a len u starších osôb v ústavných zariadeniach. Platí to však aj vo všeobecnejšom meradle?

Přečíst článek
Čo posunie použitie umelej inteligencie v medicíne? Výsledok štúdie prekvapí

21.9.2022

Umelú inteligenciu využívajú rôzne odbory, lekárstvo nevynímajúc. V precíznej medicíne existujú desiatky softvérových programov na prevenciu, diagnostiku a liečbu. Univerzálny program použiteľný pre všetky spôsoby terapie stále neexistuje. Odborníci však vedia, čo chýba.

Přečíst článek
Účinnosť liekov na neurodegeneratívne ochorenia skúma umelá inteligencia

14.9.2022

Presne predpovedať terapeutické účinky liečiv – to dokáže nová technológia s názvom in silico FOCUS. Ak sa tento postup osvedčí, mohlo by to okrem iného viesť aj k urýchleniu vývoja nových preparátov na ochorenia, pri ktorých sa dopady liečiv doposiaľ skúmali len ťažko.

Přečíst článek
Roztrúsená skleróza: Dokáže virtuálna realita zmierniť dopady tejto choroby?

1.9.2022

Kognitívne funkcie bývajú v prípade ochorenia roztrúsenou sklerózou veľmi často zhoršené. Trápenie pacientov s pamäťou, rečou, pozornosťou či priestorovou orientáciou by však podľa niektorých odborníkov mohlo zlepšiť spojenie tradičnej rehabilitácie s technológiou virtuálnej real

Vyhledávání

Kvíz týždňa

Pondelok 26.09.2022

Jaká antibiotika mohou zabránit exacerbaci CHOPN?

reklama

Kalendář

Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

Partneri