;

Novinky

Hustota skeletu napovie, aké veľké je riziko demencie

4.5.2023 | Aktuality Geriatria a gerontológia Interné lekárstvo

Holandskí vedci sa v prospektívnej, priebežnej kohortovej štúdii zamerali na súvislosť medzi hustotou kostných minerálov meranou na viacerých miestach skeletu a rizikom nástupu demencie u starších dospelých osôb.

Štúdia, ktorá vyšla v časopise Neurology, naznačuje, že celková hustota kostí súvisí s rizikom demencie. Podľa odborníkov sa zdá, že ak je nízka hustota kostných minerálov (BMD) v krčku stehennej kosti a celom skelete, rovnako ako nízke skóre trabekulárnej kosti, zvyšuje sa pravdepodobnosť rozvoja demencie. Ak by to tak bolo, ide o dôležité zistenie z hľadiska prevencie. Intervencie zamerané na riešenie nedostatkov BMD u starnúcich pacientov by mohli pomôcť nebezpečenstvo nástupu demencie zmierniť.

Znepokojivá miera rizika

V rámci štúdie holandských vedcov bolo sledovaných 3 651 osôb (medián veku 72,3 roka). Vyše polovicu tvorili ženy. Počas sledovania trvajúceho 11,1 roka sa u 18,8 % respondentov vyvinula demencia, u 76,7 % Alzheimerova choroba. Počas 10 rokov mali účastníci s nižšou BMD v krčku stehennej kosti (pokles o jednu smerodajnú odchýlku) o 43 % vyššie riziko demencie a o 52 % vyššie riziko Alzheimerovej choroby. V porovnaní s osobami s najvyšším tercilom BMD krčka stehennej kosti, celkovou BMD tela a skóre trabekulárnej kosti mali ľudia s najnižším tercilom 1,5× až takmer 3× vyššiu pravdepodobnosť vzniku demencie.

 

(nov)

 

Zdroj: Total bone density linked to dementia risk. 24. 3. 2023. Medcape. Dostupné na https://www.univadis.com/viewarticle/total-bone-density-linked-dementia-risk-2023a1000608-e69919c7-6ad3-4675-935e-99a00684c506?uac=121639BT&ecd=mkm_ret_230328_uniday_MUDGLOBAL_5106196&utm_source=&utm_medium=email&utm_campaign=auto_ous_daily_medupdates&utm_content=5106196&utm_term=&sso=true

Foto: Pexels.com

Dalšie novinky

Vyhledávání

Kvíz týždňa

Streda 28.02.2024

Věděli byste, jaké jsou v současnosti cílové hladiny LDL-cholesterolu u pacientů s odlišným kardiovaskulárním rizikem?

reklama

Kalendář

Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

Partneri