;

Novinky

Estetrol môže zabrániť návalom tepla u pacientov s karcinómom prostaty

8.12.2022 | Aktuality Onkológia Urológia

Časopis European Urology Open Science sa vo svojom októbrovom vydaní venuje problematike návalov tepla, ktoré postihujú pacientov s pokročilým karcinómom prostaty podstupujúcich androgén deprivačnú terapiu (ADT).

Opis a dizajn štúdie

Androgén deprivačná terapia môže znižovať kvalitu života onkologických pacientov, okrem iného pre návaly tepla, ktoré patria medzi nežiaduce účinky tejto liečby. Cieľom dvojito zaslepenej, randomizovanej, placebom kontrolovanej štúdie, na ktorej sa zúčastnili pacienti s pokročilým karcinómom prostaty, u ktorých bola indikovaná ADT, bolo posúdiť efekt estetrolu na symptómy súvisiace s deficienciou estrogénu a androgénu a na kvalitu života súvisiacu so zdravím. Na posúdenie bol využitý dotazník FACT-P (Functional Assessment of Cancer Therapy-Prostate). Pacienti boli randomizovaní v pomere 2 : 1 do dvoch skupín – 41 subjektov užívalo každodenne vysoké dávky estetrolu, 21 subjektov užívalo placebo. Sledovanie trvalo 24 týždňov. 

Zistené poznatky

Po 24 týždňoch bolo v skupine užívajúcej estetrol evidovaných výrazne menej pacientov pociťujúcich návaly tepla (14,3 %) ako v kontrolnej skupine užívajúcej placebo (60 %). Liečba estetrolom znižovala tiež incidenciu nočného potenia (2,9 % verzus 30 %), bolesti kĺbov (17,7 % verzus 40 %) a únavu (29,4 % verzus 50 %). Pri užívaní estetrolu pacienti, naopak, udávali citlivosť bradaviek a gynekomastiu. Priemerné hodnoty skóre kvality života boli po 24 týždňoch vyššie u pacientov užívajúcich estetrol (122,2 verzus 118,7). 

 

Zhrnutie a záver

Každodenné podávanie vysokých dávok estetrolu môže slúžiť ako prevencia návalov tepla a zvyšovať kvalitu života pacientov s rakovinou prostaty. Zistené poznatky naznačujú, že koncept duálneho efektu androgén deprivačnej terapie a vysokých dávok estetrolu je pre pacientov s karcinómom prostaty v mnohých ohľadoch prínosný.


(pak)


Zdroj: Zimmerman Y., Frydenberg M., van Poppel H. et al. Estetrol Prevents Hot Flushes and Improves Quality of Life in Patients with Advanced Prostate Cancer Treated with Androgen Deprivation Therapy: The PCombi Study. Eur Urol Open Sci 2022 Oct 3; 45: 59–67, doi: 10.1016/j.euros.2022.09.006. Dostupné na https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36353657/.


Foto: Pexels.com

Dalšie novinky

Vyhledávání

Kvíz týždňa

Štvrtok 02.02.2023

Kardiovaskulární prognóza u nealkoholového postižení jater se steatózou

reklama

Kalendář

Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

Partneri