;

Novinky

Elektronizácia slovenského zdravotníctva pod drobnohľadom NKÚ

20.4.2023 | Právo Všetky špecializácie

Závažné nedostatky aj podozrenie z trestnej činnosti – tak vyznel nedávno vládou schválený záver minuloročnej inšpekcie Najvyššieho kontrolného úradu SR týkajúcej sa stavu elektronizácie rezortu zdravotníctva.

Nezáujem o eZdravie

Elektronizácia slovenského zdravotníctva zaostáva. Plánovanie v tejto oblasti je zastarané, neriadi sa aktuálnymi trendmi a stratégiami. Podľa NKÚ sú posledné komplexné materiály staré 15 rokov. Čo sa týka produktov eZdravia, chýbali cielené komunikačné kampane, ktoré mali tieto produkty propagovať a zviditeľňovať. Vinou absencie týchto krokov sa podľa zistení NKÚ nezapojilo do systému veľa zdravotníkov. Okrem tejto citeľnej neúčasti bola nedostatočná aj informovanosť občanov o možnosti používať elektronickú zdravotnú knižku. V roku 2021 využívalo tento produkt len 0,33 % držiteľov preukazov totožnosti s elektronickým kontaktným čipom.

Registre bez efektu

Ani vedenie a používanie zdravotných registrov nebolo podľa predstáv kontrolórov. Národné centrum zdravotníckych informácií nemá podľa nich definované pravidlá pre fungovanie a správu registrov. Dáta v nich boli neúplné, ich spracovanie sa oneskorovalo, a to viedlo k nezáujmu a malému využívaniu registrov. Tým pádom tieto zhromaždiská údajov nemohli poskytovať relevantné dáta pre strategické rozhodovanie a plánovanie využívania verejných zdrojov.

 

Budúci platobný systém v ťažkostiach

Od roku 2011 sa slovenský rezort zdravotníctva pokúša zaviesť a spustiť klasifikačný systém DRG, ale plne funkčný nebol ešte ani v uplynulom roku. Pritom od roku 2011 až do roku 2020 bolo na tento systém vynaložených už 10,1 milióna eur. Hlavným problémom zavedenia DRG do reálnej praxe bolo podľa zistení NKÚ nedostatočné riadenie projektu implementácie – v mnohých oblastiach kontrolóri zistili neefektívne konanie, plytvanie a z toho vyplývajúce neúčinné kroky a dôsledky.

 

Možná trestná činnosť

Do hľadáčika inšpektorov NKÚ sa minulého roku dostalo aj zhoršujúce sa hospodárenie Záchrannej služby Košice a Zdravotníckej záchrannej služby Bratislava. Za zlou situáciou stojí hlavne nastavenie systému ich financovania a personálneho zaistenia. Navyše výsledky z kontroly hospodárenia vzbudzujú podľa NKÚ podozrenie na trestnú činnosť v oblasti verejných zákaziek. Aj zistenia v oblasti pracovnoprávnych vzťahov majú vysokú mieru závažnosti a boli postúpené inšpektorátu práce.

 

(nov)

 

Zdroj: Systém eZdravie je ukážkovým projektom, ako sa to nemá robiť. Kontrolóri si posvietili aj na DRG. SITA. 8. 3. 2023. Dostupné na https://sita.sk/vzdravotnictve/kontroly-nku-nasli-v-elektronizacii-zdravotnictva-vazne-nedostatky-vyskytli-sa-aj-podozrenia-na-trestnopravnu-cinnost/. 

Foto: Pixabay.com

Dalšie novinky

Vyhledávání

Kvíz týždňa

Streda 28.02.2024

Věděli byste, jaké jsou v současnosti cílové hladiny LDL-cholesterolu u pacientů s odlišným kardiovaskulárním rizikem?

reklama

Kalendář

Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

Partneri