;

Novinky

Aspirín sa už neodporúča ako profylaxia

4.7.2022 | Aktuality Gynekológia a pôrodníctvo Praktické lekárstvo pre dospelých

Podľa americkej pracovnej skupiny pre preventívne služby sa preventívne užívanie menších dávok aspirínu v súvislosti s kardiovaskulárnymi ochoreniami a kolorektálnym karcinómom javí ako neopodstatnené.

Americká pracovná skupina pre preventívne služby (USPSTF) sa rozhodla preskúmať a aktualizovať svoje rozhodnutie týkajúce sa preventívneho užívania aspirínu z roku 2016. Prieskum sa týkal účinnosti aspirínu na zníženie rizika kardiovaskulárnych ochorení (CVD), kardiovaskulárnej mortality a mortality zo všetkých príčin u osôb bez CVD v anamnéze. Systematický prehľad tiež skúmal účinok užívania aspirínu na výskyt a mortalitu kolorektálneho karcinómu (CRC) v populácii s primárnou prevenciou CVD a tiež poškodenie (najmä krvácanie) spojené s užívaním aspirínu. USPSTF si tiež nechala vypracovať mikrosimulačnú modelovaciu štúdiu na posúdenie čistej rovnováhy prínosov a škôd vyplývajúcich z užívania aspirínu ako primárnej prevencie. Tá bola stratifikovaná podľa veku, pohlavia a úrovne rizika CVD.

Riziková populácia vylúčená

Do štúdie o efektívnosti aspirínu ako profylaxie boli vybraní dospelí vo veku 40 rokov alebo starší bez známok alebo príznakov CVD, ktorí neboli vystavení zvýšenému riziku krvácania (teda ktorí nemali v anamnéze napr. gastrointestinálne vredy, nedávne krvácanie a ktorí neužívali lieky zvyšujúce riziko krvácania).

 

Skôr bez efektu

Americká pracovná skupina pre preventívne služby dospela s miernou istotou k záveru, že užívanie aspirínu na primárnu prevenciu kardiovaskulárnych príhod u dospelých vo veku 40 až 59 rokov, ktorí sú v istom riziku, má len malý prínos. Rozhodnutie o začatí užívania by tak malo byť individuálne. Osoby, ktoré nie sú vystavené zvýšenému riziku krvácania a sú ochotné užívať nízke dávky aspirínu denne, majú väčšiu pravdepodobnosť, že z tohto počínania budú mať prospech. Začatie užívania aspirínu ako primárnej prevencie kardiovaskulárnych príhod u dospelých vo veku 60 rokov alebo starších potom nemá žiadny čistý prínos a USPSTF neodporúča začať jeho užívanie.

Kardiovaskulárne ochorenia sú hlavnou príčinou úmrtí v USA. Majú na svedomí vyše 1 zo 4 úmrtí. Odhaduje sa, že každý rok prekoná v USA 605 000 ľudí prvý infarkt myokardu a asi 610 000 zažije prvú mozgovú príhodu.

 

(nov)

 

Zdroj: US Preventive Services Task Force. Davidson K. W. et al. Aspirin Use to Prevent Cardiovascular Disease: US Preventive Services Task Force Recommendation Statement. JAMA. 2022 Apr 26; 327 (16):1577–1584. doi: 10.1001/jama.2022.4983. PMID: 35471505. Dostupné na https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35471505/.

Dalšie novinky

Přečíst článek
Zdravotníci požadujú okamžité predloženie návrhu na zvýšenie svojich platov

18.8.2022

Zdravotníckym organizáciám dochádza trpezlivosť. Koncepcia zvyšovania miezd zdravotníkov mala byť verejne známa ku koncu júna, doposiaľ sa tak však nestalo. Kríza slovenského zdravotníctva sa tak naďalej prehlbuje.

Přečíst článek
Serratus odhalil v priebehu dvoch rokov 100-tisíc nových RNA vírusov. 10-krát viac než všetkých doposiaľ známych

18.8.2022

Pandémia koronavírusu rozvírila v posledných rokoch väčší záujem o hlbší výskum RNA vírusov. Vedci v tejto súvislosti pomocou superpočítača odhalili viac než 130-tisíc nových RNA vírusov. Predkladané zistenia len podčiarkujú fakt, aké sú naše poznatky o vírusoch stále obmedzené.

Přečíst článek
Downov syndróm: Tehotenský skríning dokáže spresniť umelá inteligencia

18.8.2022

Neinvazívny, presný, lacný a bezpečný. Tak sa zatiaľ javí inteligentný predikačný model čínskych vedcov vyvinutý pre skríning Downovho syndrómu v prvom trimestri tehotenstva.

Přečíst článek
Rozpustný paracetamol s obsahom sodíka môže zvýšiť kardiovaskulárne riziko bez ohľadu na prítomnosť hypertenzie

17.8.2022

Vysoký príjem sodíka môže byť u pacientov s hypertenziou spojený s vyšším výskytom kardiovaskulárnych príhod aj vyššou celkovou mortalitou. U osôb bez hypertenzie nie je tento efekt nadmerného príjmu sodíka jednoznačný.

Vyhledávání

Kvíz týždňa

Piatok 19.08.2022

Centrální typ obezity: hraje roli v prognóze mortality?

reklama

Kalendář

Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

Partneri