;

Novinky

Najnovšie správy

Aktuality Dane E-health Kazuistiky Právo | Specializace: 56 / 56 Pre zobrazenie / skrytie formulára kliknite na "Špecializácie"..

Účinnosť a bezpečnosť transkutánnej elektrickej neurostimulácie (TENS) pri liečbe akútnej a chronickej bolesti – metaanalýza 381 štúdií

7.11.2022 | Aktuality Neurológia

Transkutánna elektrická neurostimulácia dobre funguje pre okamžité symptomatické zmiernenie bolesti bez ohľadu na diagnózu na základe fyziologických dôkazov o inhibícii aktivity a excitability centrálnych nociceptívnych neurónov. Postup navyše môže robiť aj sám pacient.

Ovplyvní konzumácia kávy a čaju klinické výsledky u pacientok s karcinómom prsníka?

2.11.2022 | Aktuality Gynekológia a pôrodníctvo Onkológia

Autori štúdie, ktorá bola uverejnená v augustovom čísle periodika Cancer, sa pokúsili longitudinálne vyhodnotiť súvislosť konzumácie kávy a čaju s kvalitou života, úzkosťou, depresiou a prežitím pacientok s karcinómom prsníka.

Perzistujúca bolesť hlavy po CMP: incidencia a charakteristika

24.10.2022 | Aktuality Chirurgia cievna Neurológia Psychiatria

Bolesť hlavy súvisiaca s prekonanou ischemickou cievnou mozgovou príhodou (CMP), trvajúca dlhšie než 3 mesiace, nie je výnimočný jav, napriek tomu patrí k málo prebádaným témam. Na rôzne faktory súvisiace s perzistujúcou bolesťou sa preto zamerala nasledujúca štúdia.

Rizikové faktory aterosklerózy u detí a mladých dospelých a neskorší výskyt ischemickej CMP

14.10.2022 | Aktuality Chirurgia cievna Interné lekárstvo Kardiochirurgia Kardiológia

Časopis JAMA Neurology publikoval výsledky štúdie, ktorá sa zaoberala súvislosťou medzi výskytom rizikových faktorov aterosklerózy u detí a dospelých do 49 rokov veku a následným výskytom ischemickej cievnej mozgovej príhody.

Rozdiely v stave dýchacích ciest u mužov a žien s CHOCHP: čo (ne)ovplyvňuje pohlavie

7.10.2022 | Aktuality Alergiológia a imunológia Pneumológia a ftizeológia Rádiodiagnostika Rádioterapia

Cieľom multicentrickej štúdie publikovanej v časopise Radiology bolo posúdiť, či štrukturálne zmeny v dýchacích cestách môžu mať u pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (CHOCHP) súvislosť s pohlavím.

Adjuvantné verzus neadjuvantné vakcíny proti chrípke – vplyv na výskyt hospitalizácií zo všetkých príčin

21.9.2022 | Aktuality Kardiochirurgia Kardiológia Pneumológia a ftizeológia Praktické lekárstvo pre dospelých

Vyššia účinnosť adjuvantnej trivalentnej chrípkovej vakcíny oproti neadjuvantnej forme z hľadiska prevencie hospitalizácií zo všetkých príčin bola preukázaná len počas 1 chrípkovej sezóny a len u starších osôb v ústavných zariadeniach. Platí to však aj vo všeobecnejšom meradle?

Hypoxémiu pri akútnom respiračnom zlyhaní pri ochorení COVID-19 môžu zmierniť probiotiká

14.9.2022 | Aktuality Infekčná medicína Interné lekárstvo Pneumológia a ftizeológia

Probiotiká možno využiť nielen ako prevenciu, ale aj ako podporu liečby osôb s akútnym respiračným zlyhaním v dôsledku pneumónie vyvolanej SARS-Cov-2.

Nadmerné pitie alkoholu spôsobuje poruchy cirkadiánneho rytmu

31.8.2022 | Aktuality Adiktológia Neurológia Praktické lekárstvo pre dospelých

Čím viac človek konzumuje alkohol, tým narušenejšie sú jeho biorytmy. A to zas môže viesť k nežiaducemu ovplyvneniu mozgu a následne k ešte silnejšiemu pitiu. Také sú nové vedecké poznatky.

Ľudia po ataku dny majú ohrozené aj srdce – a hrajú o čas

30.8.2022 | Aktuality Kardiochirurgia Kardiológia Praktické lekárstvo pre dospelých Reumatológia

V časopise JAMA boli publikované výsledky štúdie, ktorá sa zaoberala rizikami kardiovaskulárnych ochorení u pacientov s prekonaným atakom dny.

Rozpustný paracetamol s obsahom sodíka môže zvýšiť kardiovaskulárne riziko bez ohľadu na prítomnosť hypertenzie

17.8.2022 | Aktuality Kardiochirurgia Kardiológia Praktické lekárstvo pre dospelých

Vysoký príjem sodíka môže byť u pacientov s hypertenziou spojený s vyšším výskytom kardiovaskulárnych príhod aj vyššou celkovou mortalitou. U osôb bez hypertenzie nie je tento efekt nadmerného príjmu sodíka jednoznačný.

Vyhľadávanie

Kvíz týždňa

Pondelok 28.11.2022

Centrální typ obezity: hraje roli v prognóze mortality?

reklama

Kalendár

Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

Partneri