;

Novinky

Adjuvantné verzus neadjuvantné vakcíny proti chrípke – vplyv na výskyt hospitalizácií zo všetkých príčin

21.9.2022 | Aktuality Kardiochirurgia Kardiológia Pneumológia a ftizeológia Praktické lekárstvo pre dospelých

Vyššia účinnosť adjuvantnej trivalentnej chrípkovej vakcíny oproti neadjuvantnej forme z hľadiska prevencie hospitalizácií zo všetkých príčin bola preukázaná len počas 1 chrípkovej sezóny a len u starších osôb v ústavných zariadeniach. Platí to však aj vo všeobecnejšom meradle?

Úvod

Sezónna chrípka má závažný dopad na verejné zdravie, pretože každoročne postihuje milióny ľudí, najmä starších ako 65 rokov. Relatívne vysoká chorobnosť a úmrtnosť starších dospelých znamená značnú ekonomickú záťaž. Významný podiel priamych zdravotných nákladov súvisiacich s chrípkou u osôb starších ako 65 rokov tvoria náklady na hospitalizáciu. Okrem pľúcnych komplikácií (napr. zápalu pľúc), ktoré priamo súvisia s infekciou vírusom chrípky, zvyšuje celkovú záťaž u starších pacientov riziko nepriamych komplikácií. Patria medzi ne kardiovaskulárne príhody, cievne mozgové príhody a potenciálne aj dlhodobé zhoršenie kognitívnych funkcií.

Adjuvantná vakcína proti chrípke  

Adjuvantná trivalentná vakcína proti chrípke (aTIV) kombinuje adjuvans MF59 (emulzia skvalénového oleja vo vode) a štandardnú dávku antigénu. Cieľom je vyvolať silnejšiu, širšiu a trvalejšiu imunitnú odpoveď proti vybraným kmeňom chrípkového vírusu.

 

Cieľ štúdie

Autori štúdie publikovanej v roku 2022 v Expert Review of Vaccines hodnotili relatívnu účinnosť adjuvantnej trivalentnej vakcíny (aTIV) v porovnaní s neadjuvantnou trivalentnou (naTIV) alebo kvadrivalentnou (naQIV) vakcínou proti chrípke v štandardných dávkach v prevencii hospitalizácií zo všetkých príčin u pacientov starších ako 65 rokov počas 18 chrípkových sezón v primárnej starostlivosti.

 

Metodika

Všetky dáta osôb očkovaných vakcínou aTIV alebo naTIV/naQIV počas 18 sezón chrípky boli získané z databázy Health Search. S využitím dát z tejto databázy bola vykonaná vnorená analýza prípadov a kontrol. Na odhad pomeru šancí (OR) hospitalizácií zo všetkých príčin, ku ktorým došlo počas chrípkovej sezóny, bola použitá podmienená logistická regresia.

 

Výsledky

Celkovo boli hodnotené dáta 58 252 pacientov, ktorí boli prvýkrát očkovaní vakcínou TIV či naTIV/naQIV. Počas 18 sezón došlo k 2 504 prípadom hospitalizácie z akejkoľvek príčiny (3,46 na 1 000 osôb za týždeň). Aplikácia adjuvantnej trivalentnej vakcíny bola v porovnaní s použitím neadjuvantných foriem (naTIV/naQIV) spojená s 12 % znížením pravdepodobnosti hospitalizácie z akejkoľvek príčiny (OR 0,88; 95 % CI 0,80 – 0,98).

 

Záver

Počas 18 chrípkových sezón znížila aTIV v porovnaní s naTIV/naQIV riziko hospitalizácií zo všetkých príčin u osôb starších ako 65 rokov o 12 %. Zmienená štúdia tak potvrdila ďalší prínos adjuvantných vakcín proti chrípke.

 

(amo)

 

Zdroj: Lapi F., Domnich A., Marconi E., Rossi A., Cricelli C. Adjuvanted versus non-adjuvanted standard-dose influenza vaccines in preventing all-cause hospitalizations in the elderly: a cohort study with nested case-control analyses over 18 influenza seasons. Expert Rev Vaccines. 2022 Aug 19. doi: 10.1080/14760584.2022.2115362. Epub ahead of print. Dostupné na https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35984048/.

 

 

Foto: Pexels.com

Dalšie novinky

Vyhledávání

Kvíz týždňa

Streda 28.02.2024

Věděli byste, jaké jsou v současnosti cílové hladiny LDL-cholesterolu u pacientů s odlišným kardiovaskulárním rizikem?

reklama

Kalendář

Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

Partneri