;

Kvíz

Existuje súvislosť medzi intelektuálnym a behaviorálnym vývojom detí a mestským prostredím so zeleňou?

Všetky špecializácie

Partneri