;

Novinky

Pneumokoková onemocnění a naděje ve formě PCV15

01.12.2023 | Aktuality Neonatologie Pediatrie

Pneumokoková onemocnění jsou závažnou problematikou a jejich průběh není ve všech případech zcela objasněn. V jejich zvládání proto často postupujeme empiricky s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci.

Epidemiologie

Z aktuálních epidemiologických dat vyplývá, že incidence pneumokokových onemocnění se v pandemickém období v letech 2020 a 2021 výrazně snížila a v roce 2022 již počet nakažených opět odpovídal hodnotám v době před pandemií. Celkový počet případů v tomto roce byl 472 nemocných. Nejrizikovějšími skupinami z hlediska počtu onemocnění jsou senioři nad 65 let a děti do jednoho roku. U dětí ve věku 1–4 roky je pak incidence méně než poloviční ve srovnání s mladšími dětmi.

 

Graf 1: Věkově specifická nemocnost invazivních pneumokokových onemocnění v České republice v letech 2010 - 20221

Graf 1: Věkově specifická nemocnost invazivních pneumokokových onemocnění v České republice v letech 2010 - 20221

Metoda konjugace

Za účelem posílení imunitní odpovědi a zlepšení účinnosti vakcíny je využívána technologie konjugace, která spočívá v přidání nosného proteinu pocházejícího z jiného mikroorganismu a jeho navázání na antigen vakcíny. Metoda konjugace a výběr konkrétního proteinového nosiče se mezi jednotlivými výrobci vakcín liší. Ukazuje se, že kritickým faktorem pro účinnost výsledného konjugátu je jeho prostorová orientace.

Rozšíření sérotypů

Z hlediska zastoupení různých sérotypů způsobujících pneumokoková onemocnění pozorujeme, že některé jsou úspěšně populačně eliminovány, zatímco je nahrazují jiné, které se dostávají do dominantní převahy. Nejvíce zastoupenými sérotypy na našem území jsou sérotypy 3 a 19A, a to i přesto, že jsou pokryty doposud dostupnými vakcínami (např. 13valentní pneumokokovou konjugovanou vakcínou, PCV13).

Zastoupení sérotypů invazivních pneumokokových onemocnění dle výskytu v roce 2022 v České republice, Surveillance data1

Zastoupení sérotypů invazivních pneumokokových onemocnění dle výskytu v roce 2022 v České republice, Surveillance data1

Patnáctivalentní pneumokoková konjugovaná vakcína

Pro zvýšení imunitní odpovědi vůči sérotypu 3 byla vyvinuta vakcína PCV15 (Vaxneuvance). Záměrem pro vývoj této vakcíny bylo také rozšíření pokrytí o klíčové nevakcinační sérotypy za současného zachování imunogenity a bezpečnosti srovnatelné s aktuálními dostupnými PCV. Vaxneuvance je v České republice k dispozici již déle než rok a byly již distribuovány desetitisíce dávek, celosvětově pak jde o miliony dávek. Jedná se o vakcínu pro děti od 6 týdnů věku a dospělé. V rámci klinického testování byla tato vakcína testována u širokého spektra pacientů včetně předčasně narozených dětí a rizikových skupin (pacienti s HIV, se srpkovitou anemií aj.). Oproti PCV13 obsahuje navíc sérotypy 22F a 33F. Z hlediska celkové účinnosti ve srovnání s PCV13 byla u dětí dle protokolu 025 ve trojdávkovém schématu prokázána noninferiorita PCV15 a také byla potvrzena vyšší imunitní odpověď vůči sérotypu 3. Zároveň byla v další studii (protokolu 019) u dospělých ve věku nad 50 let potvrzena noninferiorita k PCV13 pro 13 společných sérotypů a superiorita vůči sérotypu 3 a dvěma dodatečným sérotypům 22F a 33F. Výsledky několika studií dále potvrdily imunogenitu a bezpečnost u předčasně narozených dětí a silnou imunitní odpověď již po primární sérii u dětí v prvním roce života. PCV15 je součástí doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP pro očkování proti pneumokokovým onemocněním.

Poměr sérotypově specifických středních hodnot koncentrací (GCM) IgG (PCV15/PCV13) ze 30. dne po 2. dávce (protokol 025) prokazující srovnatelné výsledky PCV15 pro 13 společných sérotypů obsažených v PCV13 (95 CI % > 0,5)

Poměr sérotypově specifických středních hodnot koncentrací (GCM) IgG (PCV15/PCV13) ze 30. dne po 2. dávce (protokol 025) prokazující srovnatelné výsledky PCV15 pro 13 společných sérotypů obsažených v PCV13 (95 CI % > 0,5)

1 Kozáková J., Žemličková H., Vohrnová S., Křížová P. Invazivní pneumokokové onemocnění v České republice v roce 2022. Zprávy centra epidemiologie a mikrobiologie, SZÚ, Praha, 2023; 32 (6–7): 261–266.

Zdroj: Prymula, Roman. Současná epidemiologie S. pneumoniae a PCV15 [přednáška]. Hradec Králové: XVIII. hradecké vakcinologické dny, 5. října 2023.

Další novinky

Vyhledávání

Kvíz týdne

Neděle 14.07.2024

Kardiovaskulární prognóza u nealkoholového postižení jater se steatózou

reklama

Kalendář

Po
Út
St
Čt
So
Ne

Partneři