;

Novinky

Léčba polyneuropatické bolesti u pacienta s kastračně rezistentním karcinomem prostaty

14.11.2023 | Kazuistiky Urologie

Kazuistika popisuje pacienta s generalizovaným, kastračně rezistentním karcinomem prostaty s metastázami v kostech, který trpí neuropatickými bolestmi.

Zavedení kombinace leuprorelinu a tapentadolu vedlo k potlačení růstu nádoru, zlepšilo kontrolu bolesti a mělo celkově pozitivní dopad na průběh onemocnění.

Anamnéza:

Pacient ve věku 65 let je bývalým stavebním inženýrem, pracoval na stavbách s potenciální expozicí azbestu a byl vystaven těžké fyzické zátěži. Pacientovi byl diagnostikován špatně diferencovaný karcinom prostaty s Gleasonovým skóre 8 (4 + 4) s kostními metastázami. Byl léčen kompletní androgenní blokádou cyproteronem a leuprorelinem po dobu 18 měsíců. Léčba byla ukončena pro vzestup PSA.

Vstupní vyšetření, diagnóza:

Pacient nyní trpí generalizovaným, kastračně rezistentním karcinomem prostaty a polyneuropatickou bolestí. Uvádí subjektivní potíže (časté močení, nykturii, urgentní potřebu močit). Trpí perzistentní inkontinencí a má zvýšený postvoidní reziduální objem moči.

Předchozí terapie:

Pacient byl léčen docetaxelem s dobrým klinickým efektem. Léčba však byla ukončena v důsledku rozvoje výrazné periferní neuropatie a bolesti končetin. Následně byly nasazeny gabapentin a amitryptilin, které však nepřinesly úlevu. Dále byl léčen kyselinou zoledronovou po dobu čtyř měsíců. Pro zmírnění bolesti byl podán fentanyl a dále tapentadol, což vedlo k nápadnému zlepšení neuropatických obtíží. Léčba tapentadolem vedla během tří měsíců léčby k normalizaci stavu pacienta a ke zlepšení kvality života. Následně byla opětovně zahájena terapie docetaxelem a pacient pokračoval v užívání tapentadolu. V rámci podpůrné terapie byla pro léčbu neuropatické bolesti zahájena fyzioterapie, pacient absolvoval konzultaci týkající se dietních opatření a pravidel zdravého životního stylu. Pacientovi a jeho rodině byla poskytnuta psychosociální podpora.

Aktuální terapie:

Byla zahájena terapie leuprorelinem. Pacient dále pokračoval v užívání tapentadolu. Leuprorelin prokázal výraznou účinnost ve snižování hladiny PSA a následkem léčby došlo ke stabilizaci onemocnění a zlepšení symptomatických projevů. Léčba byla spojena s nežádoucími účinky s nízkou závažností (zvětšení prsní žlázy).

Zhodnocení terapie:

Pacient snášel léčbu velmi dobře. Lékař hodnotí léčbu jako velmi bezpečnou a dobře tolerovanou. Kombinace tapentadolu a leuprorelinu měla pozitivní dopad na kontrolu bolesti, růst nádoru a celkový průběh onemocnění, což přispělo k celkovému zlepšení stavu pacienta.

Další novinky

Vyhledávání

Kvíz týdne

Neděle 14.07.2024

Kardiovaskulární prognóza u nealkoholového postižení jater se steatózou

reklama

Kalendář

Po
Út
St
Čt
So
Ne

Partneři