;

Cookies

V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, Vás tímto informujeme, že v souvislosti s používáním webových stránek LÉKAŘOVO.cz jsou automaticky získávány informace o jednotlivých uživatelích těchto stránek za použití tzv. cookies. Zpracování těchto údajů je využíváno například k ukládání údajů zadaných uživatelem, ke sledování pohybu a chování návštěvníků na stránkách a k nastavení personalizace webu (cookies například pomáhají při přihlášení uživatele na web LÉKAŘOVO.cz a jeho jazykové mutace). Pokud je uživatel používá, mohou si zapamatovat jeho přihlašovací údaje, prostředí (například webový prohlížeč) a funkce, není tedy poté nezbytné je znovu zadávat.

Tyto údaje mohou být Správcem na základě jeho oprávněného zájmu analyzovány a použity pro statistické účely a ke zlepšení fungování webových stránek, včetně zajištění jejich bezpečnosti.

Při používání našich webových stránek jsou využívány za použití cookies také analytické nástroje Google Analytics či Hotjar. Podrobnosti o službě Google Analytics poskytované společností Google, Inc. naleznete zde. Podrobnosti o službě Hotjar poskytované společností Hotjar Ltd. naleznete zde.

Na našich stránkách je využívána také služba Twitter. Pravidla pro její používání cookies naleznete zde.

Partneři